HEDEF BAŞARI Sınav ve Yaşam Rehberi

Çrş02222017

Son Güncelleme :Sal, 23 Ağu 2016 2am

SİTE İÇİ ARAMA

Sınavsız Geçiş Rehberi

sinavsiz-gecis-hakki

Adayların sınavsız geçişle ilgili en çok merak ettikleri soruların yanıtlarını Hedef Başarı bir araya getirdi.

Her yıl binlerce meslek lisesi öğrenci sınavsız geçiş hakkını kullanarak üniversiteli olmaktadır. Adayların sınavsız geçişle ilgili en çok merak ettikleri soruların yanıtlarını Hedef Başarı bir araya getirdi.

SINAVSIZ GEÇİŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Sınavsız geçiş başvurusu yapacak adayın önünde 2 yol vardır. Aday YGS'ye girmek istemiyor, sadece (buna dikkat)  kendi alanından 2 yıllık bir önlisans programına sınavsız yerleşmek istiyorsa o zaman sadece Sınavsız Geçiş Başvurusu yapacak ve 15 TL sınavsız geçiş ücreti ödeyecektir. Bu yol için henüz mezun olmamış 12. sınıf öğrencisi ise kendi okulundan başvuru yapacaktır. Aday ÖSYM'nin internet sitesinden edineceği başvuru formunu doldurarak kendi okulunda bulunan başvuru merkezine gidecek ve orada görevli kişi yardımı ile başvurusunu tamamlayacaktır. Aday Başvuru formunu doldururken 23. maddede yer alan "YGS'ye Girme İsteği" sorusunda ikinci şık olan "Sınavsız Geçiş Hakkım Var, YGS'ye Girmek İstemiyorum. Sadece Sınavsız Geçişle Başvurmak İstiyorum" u seçecektir. Sonrasında diğer adaylar gibi bankaya giderek 15 TL sınavsız geçiş ücreti yatıracaktır. Daha önce mezun olmuş öğrenci başvuru işlemini ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden (AİS) yapabileceği gibi bir başvuru merkezine dgiderek de yapabilir, tercih onundur. 

Aday hem YGS'ye girmek istiyor hem de Sınavsız Geçişe Başvurmak istiyorsa o halde  Başvuru Formundaki 23 maddeye birini şık olan "YGS'ye Girmek İstiyorum" u seçmelidir. Birçok adayın kafası bu noktada karışmaktadır. Adaylar YGS'ye girmek istiyorum seçeneği seçildiğinde sınavsız geçişten vazgeçmiş olacaklarından endişe etmektedirler. Oysa böyle bir durum söz konusu değildir: Sınavsız Geçiş hakkı olan ve YGS sınavına başvuran (sınava girmek zorunda bile değil, başvursun yeter) bir adayın Sınavsız Geçiş hakkı saklıdır. Aday o hakkını ne zaman kullanacak? Cevap: Tercihler zamanında . Aday Temmuz ayında üniversite tercihi yaparken sınavsız gidebileceği bölümlere tercihleri arasında yer verdiğinde sınavsız geçişe başvurmuş sayılacaktır. YGS sınav ücreti 55 TL'dir. Hem YGS 'ye girecek hem de Sınavsız geçiş düşünen birinin 50+15=65 TL yatırmasına da gerek yoktur; 55 TL yatırmış olması ikisi için de yeterlidir. ÖZETLE: YGS'ye başvuran meslek liselinin sınavsız geçişle tercih hakkı vardır, YGS'ye başvurması da bunun için yeterlidir. 

Başvuru Süresi: Ocak 2016

YGS Sınav Ücreti: 55 TL  (YGS'ye girenler fazladan Sınavsız Geçiş Ücreti de Ödemeyecek)

Sadece Sınavsız Geçiş Başvuru Ücreti: 15 TL

YGS Sınav Tarihi: 13 Mart 2016 Saat 10:00

Sınavsız Geçiş İçin Tercih Süresi: Kesin tarihi belli olmasa da Temmuz 2016 içerisinde 

Başvurularla İlgili Sorularınız ve Görüşleriniz İçin

Twitter: https://twitter.com/hedefbasari

Facebook: https://www.facebook.com/heryonuyleygslys

 

SINAVSIZ GEÇİŞ NEDİR?

4702 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun’un 45. maddesi, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilebileceği hükmünü getirmiştir. Bu yasa maddesiyle öğrenciler kendi alanlarındaki önlisans (2 yıllık) programlarına sınavsız olarak yerleştirilmektedir.

METEB NEDİR?

METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır. İfadeden de anlaşılacağı üzere Ankara, Bayburt veya Tunceli birer METEB bölgesidir. METEB’in en önemli özelliği sınavsız geçişlerde adayın mezun olduğu bölümün bulunduğu il hangisiyse o ildeki tercih edilebilecek önlisans programlarında önceliğin o METEB bölgesi içinde olanlarda olmasıdır. Yani Turizm bölümü mezunu iki öğrenci de Ankara’da bir okulu seçmişse diğer koşullar saklı olmak kaydıyla Ankara ilinde ortaöğretimi okuyan öğrenci önceliklidir. ÖSYM Tercih klavuzunda Tablo 3A’da yer alan sınavsız geçişin yapılabileceği bölümler METEB’lere göre sıralanmışlardır.

SINAVSIZ GEÇİŞ ÖNCELİKLERİ NELERDİR?

ÖSYM öğrencileri sınavsız olarak önlisans programlarına yerleştirirken onları birtakım önceliklere göre sıralandırır. Bu öncelik durumu sınavsız geçişin kilit noktasıdır. Öncelikler nelerdir?
1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi, çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir.
3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.
4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi, METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP8Ortaöğretim Başarı Puanı) ’si yüksek olan
5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.
Sıralamadan da anlaşılacağı üzere birinci öncelik yeni mezunlardadır. Yani 2016 üniversite yerleştirmelerinde öncelik 2016 yılında mezun olacak öğrencilerdedir. 2016’de mezun olan tüm öğrenciler yerleştirildikten sonra sıra 2015 yılında mezun olanlara geçmekte, sonrasında yıllara göre bu durum devam etmektedir. Bu açıdan öğrencilerin haklarını kullanabilmeleri açısından mezun oldukları yıl yapacakları tercihlerde dikkatli olmaları gerekmektedir.
Bölümü tercih eden adayların mezuniyet yılları aynı ise bu kez okulun türüne bakılır. Bu sıralama Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi, çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi şeklinde yapılır. 2016’de mezun olmuş adaylar içerisinde Anadolu statülü okullardan mezun olanların önceliği söz konusudur.
Bu iki kriterin de aynı olması durumunda METEB’ten bahsederken sözünü ettiğimiz öncelik devreye girer ki aynı METEB bölgesi içinde olanların önceliği vardır.
Bütün bunların aynı olması durumunda adayların OBP’lerine bakılır OBP’si yüksek olan aday önceliklidir.
Bütün bunların aynı olması durumunda bölüme yerleştirilecek adayın tespiti yaşa göre yapılır ve yaşı küçük olan aday tercih edilir.

ÖSYM TERCİH KLAVUZUNDA SINAVSIZ GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

Tercih dönemlerinde öğrencilerle yapılan görüşmelerden edinilen tecrübelerle hem genel ve akademik lise mezunlarının hem de meslek liselilerin Sınavsız Geçişle girilen bölümler konusunda sıkıntı yaşadıkları görülmüştür. ÖSYM Tercih Klavuzunun TABLO 3 A olarak adlandırılan bölümü Merkezi Yerleştirme İle Girilen Önlisans Bölümleri’ne ayrılmıştır. Resimde Adana METEB bölgesi içinde bulunan Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığının yerleştirme öncelikleri kırmızı olarak işaretlenmiştir. Burada 10,3,D,92 ifadeleri yer almaktadır. 10 adayın 2010 yılında mezun olan bir aday olduğunu ifade etmektedir, 3 adayın Meslek lisesi mezunu olduğunu, D adayın METEB bölgesi olan Adana ilinin dışından olduğunu ve 92 adayın OBP’sini ifade etmektedir.
Yeşil olarak ifade edilen puanlar adayları çoğu zaman yanıltmaktadır. Özellikle meslek liseli olmayan adaylar yeşil alandaki ifadeye bakarak o bölümle ilgili bir fikre varmaktadırlar. Fakat eğer yerleştirme öncelikleriyle ifade edilen sütunda yukarıdakine benzer veriler varsa o bölüme meslek liseli olmayanların yerleşmeleri çok zordur. Adayların buna dikkat etmeleri gerekir.

sinavsiz-gecis

ÖNCELİKLERİN BASAMAK BASAMAK AÇIKLAMASI

1.öncelik:
Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’ inde Anadolu Teknik Lisesi son sınıf öğrencileri, MOBP sırasında.
2.öncelik:
Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’ i dışındaki METEB’ lerde, Anadolu Teknik Lisesi son sınıf öğrencileri, MOBP sırasında.
3.öncelik:
Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’ inde, Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi son sınıf öğrencileri, MOBP sırasında.
4.öncelik:
Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’ i dışındaki METEB’ lerde, Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi dışındaki son sınıf öğrencileri, MOBP sırasında,-
5.öncelik:
Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’ inde Meslek Lisesi son sınıf öğrencileri, MOBP sırasında.
6.öncelik:
Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’ i dışındaki METEB’ lerde, Meslek Lisesi son sınıf öğrencileri, MOBP sırasında.
7.öncelik:
Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’ inde, Anadolu Teknik Lisesinden bir yıl önce mezun olanlar, MOPB sırasında.
8.öncelik:
Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’ i dışındaki METEB’ lerde, Anadolu Teknik Lisesinden bir yıl önce mezun olanlar, MOBP sırasında.
9.öncelik:
Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’ inde Teknik lise, Anadolu Meslek Lisesinden bir yıl önce mezun olanlar, MOBP sırasında.
10.öncelik:
Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’ i dışındaki METEB’ lerde, Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesinden bir yıl önce mezun olanlar, MOBP sırasında.
11.öncelik:
Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’ inde, Meslek Lisesinden bir yıl önce mezun olanlar, MOBP sırasında.
12.öncelik:
Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’ i dışındaki METEB’ lerde, Meslek Lisesinden bir yıl önce mezun olanlar, MOBP sırasında.
Şeklinde yerleştirmeye devam edilecektir.


Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adayların kendi alanları dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim programları ile tüm lisans programlarına yerleştirilmelerinde, bu adayların 2016-ÖSYS puanları kullanılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sınavsız geçiş hakkında en çok sorulan soruların yanıtları

1. Düz Lise mezunuyum sınavsız geçiş yapabilir miyim?

CEVAP: Hayır. Sınavsız geçiş sadece Meslek Liselerinin ilgili alanından mezun olanlara sağlanan bir haktır.

2. Sınavsız geçiş kaldırılmış veya kaldırılacakmış doğru mu?

CEVAP: Sınavsız geçişin kaldırılacağı söylentisi yıllardır vardı. Bu konuda özellikle üniversitelerin kaldırılması yönünde talebi var. Meslek liselerinin eğitim kalitesinin düşük olması nedeniyle sınavsız geçişle yerleşen öğrencilerin başarı durumu eleştiri konusu oluyor. 2016 yılının Mart ayında Meclis gündemine sınavsız geçişin kaldırılması yönünde bir yasa tasarısı getirildi. Yani kaldırılması gündemde . 
Kaldırıldığında yerine ek puan getirilmesi düşünülmektedir Bu konuda hedefbasari.com'un görüşlerine ulaşmak için TIKLAYINIZ

2016 yılının Temmuz ayında henüz kaldırılmadı. Fakat kaldırılsa bile daha 2016 yılında mezun olanlar ve daha önceki yıllarda mezun olanlar için KAZANILMIŞ HAK olarak en az 1 yıl daha devam edecektir. Keza 2016 ÖSYS Kılavuzunda (oyunun kurallarının yazılı olduğu kitapta) olduğu için bu yıl için devam edecektir. 

 

3. Sınavsız geçişe ne zaman başvuru yapabilirim?

CEVAP: Sınavsız geçiş başvuruları YGS başvuruları ile aynı tarihlerde yapılmaktadır. Ocak ayının başında.

4. Sınavsız geçişe nasıl başvuru yapabilirim?

CEVAP: Sınavsız geçiş başvuru yapmak isteyenler YGS sınavındaki gibi sadece sınavsız geçişe başvurmak istiyorlarsa sınavsız geçiş ücretini bankaya yatırdıktan sonra bir başvuru merkezine gidip sınavsız geçiş başvurusu yapabildikleri gibi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde kayıtları güncelse kendileri de başvurularını yapabilirler.

5. Sınavsız geçiş için başvurumu yaptım şimdi ne olacak? Tercihimi ne zaman yapacağım?

CEVAP: Sınavsız geçiş için başvurduktan sonra aday LYS sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında başlayacak Üniversite Tercih dönemini bekleyecektir. Sınavsız geçişe başvuran aday ÖSYM Tercih Klavuzunda yer alan ve kendisine sınav geçiş hakkı verilen bölümleri tercih ettiği anda sınavsız geçişe başvurmuş sayılacaktır. Özetle tercih sürecinde melek liseli olmayan adaylarla aynı prosedürü takip edecektir.

6. Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

CEVAP: Sınavsız geçiş başvuru sonuçları diğer yerleştirme sonuçları ile birlikte açıklanacaktır.

7. Çok eski yıllarda Meslek Lisesi mezunuyum. Halen sınavsız geçiş hakkım var mı?

CEVAP: Yerleştirme öncelikleri göz önünde bulundurularak var . Ama yerleştirme önceliklerinden de anlaşılacağı üzere öncelik yeni mezunlardadır.

8. Daha önce sınavsız geçişle bir yere yerleştim, sınavsız geçişe yeniden başvuru yapabilir miyim?

CEVAP: ÖSYM klavuzunda bu konuda bir engel yok. Başvuru yapabilirsiniz, fakat yukarıda da belirtildiği gibi öncelik yeni mezunlardadır. Aday yerleştirme olasılığı konusunda bir fikir edinmek istiyorsa istediği bölümün bir önceki yılki sonuçlarını incelemeli ve yerleştirme önceliklerinde hangi yıl mezunlarının yerleştiiğine bakmalıdır.

9. Meslek Lisesi mezunuyum, YGS sınavına da girdim ve iyi veya kötü bir puan geldi. ÖSYM beni sınavsız geçişle mi yoksa puanla mı yerleştirecek?

CEVAP: Meslek Liseli olmayan bir öğrenci meslek liselilerin sınavsız yerleştikleri ve kontenjanı 10 olan bir bölüme başvuran 11. öğrenci olsun; bu öğrenci diğer 10 öğrenciden daha fazla YGS puanı bile alsa diğer 10 öğrenci sınavsız geçiş haklarından dolayı önceliklidir. Dolayısıyla sınavsız geçilen bölümlerde puan üstünlüğü ilgili meslek lisesi mezunu olmayanlar arasında geçerlidir.

10. Başvuru yaparken sadece YGS sınav ücretini ödedim sınavsız geçişe başvuru yapabilir miyim?

CEVAP: Evet yapabilirsiniz. Ödediğiniz YGS başvuru ücreti sınavsız geçiş başvuru ücretini de kapsamaktadır.

11. Sınavsız geçişle açıköğretim okuyabilir miyim?

CEVAP: Evet okuyabilirsiniz. Meslek liselerinin ilgili alan mezunları sınavsız geçişle açıköğretime yerleşebilirler...

12. Çok eski yıllarda meslek lisesinden mezun oldum.Ben başvurumu nasıl yapabilirim?

CEVAP: Diğer adaylar gibi başvurunuzu yapacaksınız...Ocak ayında başvurup Temmuzda tercih yapacaksınız.

13. Yerleşme şansım var mı?

CEVAP: Yerleşme şansınızın olması tamamen istediğiniz bölümle alakalıdır. Bazı bölümlerde sınavsız geçişle başvuran aday sayısı kontenjanlardan az olduğu için meslek liseli olmayanlar puanla bile alınmaktayken bazı bölümlerde son yıl mezun olan meslek liseliler veya ilgili METEB dışında kimseye yerleşme şansı kalmamaktadır. Bu bölümle alakalı bir durumdur.

14. Düz lise mezunuyum şansım nedir?

CEVAP: Meslek liselilerin sınavsız geçişle başvuru yapabilecekleri bölümlerde öncelik meslek liseli öğrencinindir. Düz lse öğrencisi sınavdan tam puan bile alsa öncelik diğer öğrencidedir. Bölümü tercih eden tüm meslek liseliler önceliklerine göre yerleştikten sonra halen kontenjan boş ise bu durumda genel, anadolu veya fen lisesi mezunları puan üstünlüğüne göre yerleştirilirler.

 

 

 

 

 

 

 ALANLARA GÖRE SINAVSIZ GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER

2016 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE

 

AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6001

ADALET

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Adalet
Özel Güvenlik ve Koruma
Sosyal Güvenlik
1 ZABITKATIPLIŠI HukukBüroYönetimiveSekreterligi

6002

AHÇAPTEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

EndüstriÜrünleriTasarımı
Eser Koruma
GörselIletiçim
IçMekanTasarımı
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Mobilya ve Dekorasyon
OrmancılıkveOrman Ürünleri
Oto Boya ve Karoseri
7 AHÇAPYATVETEKNEIMALATI GemiInçaatı

6003

AILEVETÜKETICIHIZMETLERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Aççılık
ÇayTarımıveIçlemeTeknolojisi
Endüstriyel Tavukçuluk
Et ve Ürünleri Teknolojisi
EvIdaresi
GıdaKaliteKontrolüveAnalizi
GıdaTeknolojisi
IkramHizmetleri
KümesHayvanlarıYetiçtiriciligi
MeyveveSebze IçlemeTeknolojisi
OrganikTarım
Sosyal Hizmetler
SuÜrünleriIçleme Teknolojisi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tarım
TurizmveOtelIçletmeciligi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi

(Degirmencilik)

YagEndüstrisi
ZeytincilikveZeytin IçlemeTeknolojisi

1

ÇEVREHIZMETLERI

Çevre Koruma ve Kontrol
ÇevreSaglıgı
ÇevreTemizligiveDenetimi

6004

AYAKKABIVESARACIYETEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AyakkabıTasarımveÜretimi
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
GrafikTasarımı


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6005

BAHÇECILIK

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Arıcılık
Bagcılık
BahçeTarımı
Bitki Koruma
ÇayTarımıveIçlemeTeknolojisi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
EndüstriyelBitkilerYetiçtiriciligi
Endüstriyel Tavukçuluk
Et ve Ürünleri Teknolojisi
FındıkEksperligi
FidanYetiçtiriciligi
KuruyemiçÜretimiveTeknolojisi
KümesHayvanlarıYetiçtiriciligi
Mantarcılık
OrganikTarım
OrmancılıkveOrman Ürünleri
Pazarlama
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Seracılık
Sulama Teknolojisi
SüsBitkileriYetiçtiriciligi
SütveBesiHayvancılıgı
ÇarapÜretimTeknolojisi
Tarım
TarımMakineleri
TarımsalIçletmecilik

TarımsalÜrünlerMuhafazaveDepolama

Teknolojisi

Tarla Bitkileri
TıbbiveAromatikBitkiler
Tohumculuk
ZeytincilikveZeytin IçlemeTeknolojisi

6006

BILIÇIMTEKNOLOJILERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

BasımveYayın Teknolojileri
BasınveYayıncılık
BilgiGüvenligiTeknolojisi
Bilgi Yönetimi
BilgisayarOperatörlügü
BilgisayarProgramcılıgı
Bilgisayar Teknolojisi
CografiBilgiSistemleri
GörselIletiçim
GrafikTasarımı
InternetveAgTeknolojileri
Mobil Teknolojileri
SaglıkBilgiSistemleriTeknikerligi
SahneveGösteriSanatlarıTeknolojisi


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6007

BIYOMEDIKALCIHAZTEKNOLOJILERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektrik
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taçıyıcılar
ElektronikHaberleçmeTeknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronörofizyoloji
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Mekatronik
Mobil Teknolojileri
Odyometri
Ortopedik Protez ve Ortez

6008

BÜROYÖNETIMI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AgızveDiçSaglıgı
BüroYönetimiveYöneticiAsistanlıgı
ÇagrıMerkeziHizmetleri
Emlak ve Emlak Yönetimi
HukukBüroYönetimiveSekreterligi
InsanKaynaklarıYönetimi
IçletmeYönetimi
Kooperatifçilik
SaglıkKurumlarıIçletmeciligi
TıbbiDokümantasyonveSekreterlik
TıbbiTanıtımvePazarlama
3 HUKUKSEKRETERLIŠI Sosyal Güvenlik
102 MAHALLIIDARELER Yerel Yönetimler

6009

ÇOCUKGELIÇIMIVE EŠITIMI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

ÇocukGeliçimi
ÇocukKorumaveBakımHizmetleri
Sosyal Hizmetler

6010

DENIZCILIK

-

ALANI VE TÜM DALLARI

DenizUlaçtırmaveIçletme
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
MarinaveYatIçletmeciligi
SuAltıTeknolojisi
YatIçletmeveYönetimi
YatKaptanlıgı

1

MAKINEZABITLIŠI

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
EndüstriyelKalıpçılık
GemiMakineleriIçletme
IçMakineleriOperatörlügü
Makine
Mekatronik
Metalurji
Otomotiv Teknolojisi
RaylıSistemlerMakine Teknolojisi
Sondaj Teknolojisi


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6010

DENIZCILIK

2

GEMI ELEKTRONIŠIVE HABERLEÇME

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektrik
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taçıyıcılar
ElektronikHaberleçmeTeknolojisi
Elektronik Teknolojisi
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Mekatronik
Mobil Teknolojileri
Otomotiv Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi

RaylıSistemlerElektrikveElektronik

Teknolojisi

SahneveGösteriSanatlarıTeknolojisi
Uçak Teknolojisi

3

GEMIOTOMASYONU

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektrik
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taçıyıcılar
ElektronikHaberleçmeTeknolojisi
Elektronik Teknolojisi
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
GrafikTasarımı
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Mekatronik
Mobil Teknolojileri
Otomotiv Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi

RaylıSistemlerElektrikveElektronik

Teknolojisi

SahneveGösteriSanatlarıTeknolojisi
Uçak Teknolojisi

7

SUÜRÜNLERIÜRETIMI

KültürBalıkçılıgı
SuÜrünleriIçleme Teknolojisi

6011

EŠLENCEHIZMETLERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Kültürel Miras ve Turizm
OtobüsKaptanlıgı
TuristRehberligi
Turizm Animasyonu
TurizmRehberligi
TurizmveOtelIçletmeciligi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri

6012

ELSANATLARITEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

GelenekselElSanatları

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve

Restorasyonu

HalıcılıkveKilimcilik
KuyumculukveTakıTasarımı


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6013

ELEKTRIK-ELEKTRONIKTEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektrik
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taçıyıcılar
ElektronikHaberleçmeTeknolojisi
Elektronik Teknolojisi
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
GrafikTasarımı
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Mekatronik
Mobil Teknolojileri
NükleerTeknolojiveRadyasyonGüvenligi
Otomotiv Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi

RaylıSistemlerElektrikveElektronik

Teknolojisi

SahneveGösteriSanatlarıTeknolojisi
Uçak Teknolojisi


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6014

ENDÜSTRIYELOTOMASYON TEKNOLOJILERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektrik
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taçıyıcılar
ElektronikHaberleçmeTeknolojisi
Elektronik Teknolojisi
EndüstriyelKalıpçılık
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
GemiMakineleriIçletme
GörselIletiçim
GrafikTasarımı
IçMakineleriOperatörlügü
Kaynak Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Mekatronik
Metalurji
Mobil Teknolojileri
NükleerTeknolojiveRadyasyonGüvenligi
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi

RaylıSistemlerElektrikveElektronik

Teknolojisi

RaylıSistemlerMakine Teknolojisi
SahneveGösteriSanatlarıTeknolojisi
Sondaj Teknolojisi
TahribatsızMuayene
TarımMakineleri
Uçak Teknolojisi
Üretimde Kalite Kontrol

6015

GAZETECILIK

-

ALANI VE TÜM DALLARI

BasımveYayın Teknolojileri
BasınveYayıncılık
FotografçılıkveKameramanlık
GörselIletiçim
GrafikTasarımı
HalklaIliçkilerveTanıtım
MarkaIletiçimi
MedyaveIletiçim
RadyoveTelevizyonProgramcılıgı
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Reklamcılık

6016

GEMIYAPIMI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

GemiInçaatı
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6016

GEMIYAPIMI

101

AHÇAPYATINÇAA

EndüstriÜrünleriTasarımı
Eser Koruma
GörselIletiçim
IçMekanTasarımı
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Mobilya ve Dekorasyon
OrmancılıkveOrman Ürünleri
Oto Boya ve Karoseri

6017

GIDATEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Arıcılık
Aççılık
Bagcılık
BahçeTarımı
Bitki Koruma
ÇayTarımıveIçlemeTeknolojisi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
EndüstriyelBitkilerYetiçtiriciligi
Endüstriyel Tavukçuluk
Et ve Ürünleri Teknolojisi
FındıkEksperligi
FidanYetiçtiriciligi
GıdaKaliteKontrolüveAnalizi
GıdaTeknolojisi
IkramHizmetleri
KuruyemiçÜretimiveTeknolojisi
KümesHayvanlarıYetiçtiriciligi
Mantarcılık
MeyveveSebze IçlemeTeknolojisi
OrganikTarım
OrmancılıkveOrman Ürünleri
Pazarlama
Peyzaj ve Süs Bitkileri
SaglıkTurizmiIçletmeciligi
Seracılık
SuÜrünleriIçleme Teknolojisi
Sulama Teknolojisi
SüsBitkileriYetiçtiriciligi
SütveBesiHayvancılıgı
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
ÇarapÜretimTeknolojisi
Tarım
TarımMakineleri
TarımsalIçletmecilik

TarımsalÜrünlerMuhafazaveDepolama

Teknolojisi

Tarla Bitkileri
TıbbiveAromatikBitkiler
Tohumculuk
TurizmveOtelIçletmeciligi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi

(Degirmencilik)

YagEndüstrisi
ZeytincilikveZeytin IçlemeTeknolojisi


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6017

GIDATEKNOLOJISI

1 GIDA KONTROL Biyokimya
101 AŠIRLAMAVEGIDA TEKNOLOJISI EvIdaresi

6018

GIYIMÜRETIMTEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AyakkabıTasarımveÜretimi
ÇorapveModa Tasarımı
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
GelenekselElSanatları

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve

Restorasyonu

Giyim Üretim Teknolojisi
HalıcılıkveKilimcilik
KuyumculukveTakıTasarımı
ModaTasarımı
Moda Yönetimi
Tekstil Teknolojisi

10

KONFEKSIYONMAKINALARI

BAKIM ONARIM

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
EndüstriyelKalıpçılık
IçMakineleriOperatörlügü
Makine
Mekatronik
Metalurji
Otomotiv Teknolojisi
RaylıSistemlerMakine Teknolojisi
Sondaj Teknolojisi

6019

GRAFIKVEFOTOŠRAF

-

ALANI VE TÜM DALLARI

BasımveYayın Teknolojileri
BasınveYayıncılık
BilgisayarDestekliTasarım veAnimasyon
EndüstriÜrünleriTasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
FotografçılıkveKameramanlık

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve

Restorasyonu

GörselIletiçim
GrafikTasarımı
HalıcılıkveKilimcilik
MarkaIletiçimi
MedyaveIletiçim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Reklamcılık
Seramik ve Cam
Seramik, Cam ve Çinicilik

4

FOTOŠRAF

HalklaIliçkilerveTanıtım
MedyaveIletiçim
RadyoveTelevizyonProgramcılıgı
Radyo ve Televizyon Teknolojisi

6020

GÜZELLIKVESAÇ BAKIMHIZMETLERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

SaçBakımıveGüzellikHizmetleri
TıbbiveAromatikBitkiler


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6021

HALKLAILIÇKILERVEORGANIZASYON HIZMETLERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

BasımveYayın Teknolojileri
BasınveYayıncılık
ÇagrıMerkeziHizmetleri
FotografçılıkveKameramanlık
GörselIletiçim
HalklaIliçkilerveTanıtım
MarkaIletiçimi
MedyaveIletiçim
RadyoveTelevizyonProgramcılıgı
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Reklamcılık

6022

HARITA-TAPU-KADASTRO

-

ALANI VE TÜM DALLARI

CografiBilgiSistemleri
Harita ve Kadastro
Tapu ve Kadastro

6023

HASTAVEYAÇLI HIZMETLERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Ameliyathane Hizmetleri
Diyaliz
Elektronörofizyoloji
EngelliBakımıveRehabilitasyon
EvdeHastaBakımı
Fizyoterapi
IlkveAcil Yardım
IçveUgraçı Terapisi
SaglıkKurumlarıIçletmeciligi
SaglıkTurizmiIçletmeciligi
Sosyal Hizmetler
YaçlıBakımı

6024

HAYVANSAŠLIŠI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Arıcılık
Endüstriyel Tavukçuluk
KümesHayvanlarıYetiçtiriciligi
LaborantveVeterinerSaglık
Laboratuvar Teknolojisi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon Teknikleri
SütveBesiHayvancılıgı
TıbbiLaboratuvarTeknikleri
TıbbiTanıtımvePazarlama

6025

HAYVANYETIÇTIRICILIŠI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Arıcılık
Endüstriyel Tavukçuluk
KümesHayvanlarıYetiçtiriciligi
LaborantveVeterinerSaglık
SütveBesiHayvancılıgı
TarımsalIçletmecilik
6026 IMAMHATIP - ALANI VE TÜM DALLARI Ilahiyat


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6027

INŞAATTEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Beton Teknolojisi
DogalYapıTaçlarıTeknolojisi
DogalgazveTesisatıTeknolojisi
GazveTesisatıTeknolojisi
Geoteknik
Harita ve Kadastro
IçMekanTasarımı
InçaatTeknolojisi
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
Maden Teknolojisi
Mimari Restorasyon
RaylıSistemlerYol Teknolojisi
Sondaj Teknolojisi
Sulama Teknolojisi
UlaçtırmaveTrafik Hizmetleri
YapıDenetimi
YapıRessamlıgı

10

RESTORASYON

Eser Koruma
Mimari Dekoratif Sanatlar
14 HARITAVEKADASTRO CografiBilgiSistemleri

6028

ITFAIYECILIKVEYANGIN GÜVENLIŠI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Acil Durum ve Afet Yönetimi
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
SivilSavunmaveItfaiyecilik


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6029

KIMYATEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AyakkabıTasarımveÜretimi
Biyokimya
Boya Teknolojisi
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
Eczane Hizmetleri
EndüstriyelBitkilerYetiçtiriciligi
Endüstriyel Cam ve Seramik
GıdaTeknolojisi
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
KagıtTeknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kozmetik Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Maden Teknolojisi
Oto Boya ve Karoseri
Polimer Teknolojisi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Seramik ve Cam
Seramik, Cam ve Çinicilik
Sondaj Teknolojisi
ÇarapÜretimTeknolojisi

TarımsalÜrünlerMuhafazaveDepolama

Teknolojisi

TıbbiveAromatikBitkiler
Üretimde Kalite Kontrol
YagEndüstrisi
YapıYalıtımTeknolojisi

6030

KONAKLAMAVESEYAHATHIZMETLERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Aççılık
IkramHizmetleri
Kültürel Miras ve Turizm
OtobüsKaptanlıgı
SaglıkTurizmiIçletmeciligi
TuristRehberligi
Turizm Animasyonu
TurizmRehberligi
TurizmveOtelIçletmeciligi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri

6031

KUYUMCULUKTEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

DogalYapıTaçlarıTeknolojisi
KuyumculukveTakıTasarımı

6032

LABORATUVARHIZMETLERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Biyokimya
Diyaliz
Elektronörofizyoloji
Endüstriyel Tavukçuluk
Et ve Ürünleri Teknolojisi
IçveUgraçı Terapisi
LaborantveVeterinerSaglık
Laboratuvar Teknolojisi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon Teknikleri
TıbbiLaboratuvarTeknikleri
TıbbiTanıtımvePazarlama


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları
6032 LABORATUVARHIZMETLERI 101 LABORANT SütveBesiHayvancılıgı

6033

MAKINETEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
DogalYapıTaçlarıTeknolojisi
Döküm
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
EndüstriÜrünleriTasarımı
EndüstriyelKalıpçılık
GemiMakineleriIçletme
GörselIletiçim
GrafikTasarımı
IçMakineleriOperatörlügü
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
Kaynak Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Metalurji
NükleerTeknolojiveRadyasyonGüvenligi
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
RaylıSistemlerMakine Teknolojisi
SivilSavunmaveItfaiyecilik
Sondaj Teknolojisi
TahribatsızMuayene
TarımMakineleri

TarımsalÜrünlerMuhafazaveDepolama

Teknolojisi

Üretimde Kalite Kontrol

1

BILGISAYARDESTEKLI ENDÜSTRIYELMODELLEME BilgisayarDestekliTasarım veAnimasyon
EndüstriÜrünleriTasarımı

6034

MATBAATEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

BasımveYayın Teknolojileri
BasınveYayıncılık
FotografçılıkveKameramanlık
GörselIletiçim
GrafikTasarımı
MarkaIletiçimi
MedyaveIletiçim

6035

METALTEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
EndüstriyelKalıpçılık
GrafikTasarımı
IçMakineleriOperatörlügü
Kaynak Teknolojisi
Makine
Mekatronik
Metalurji
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
RaylıSistemlerMakine Teknolojisi
Sondaj Teknolojisi
TahribatsızMuayene
TarımMakineleri


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6036

METALÜRJITEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
Döküm
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
EndüstriyelKalıpçılık
GemiMakineleriIçletme
GrafikTasarımı
IçMakineleriOperatörlügü
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
Kaynak Teknolojisi
Maden Teknolojisi
Makine
Mekatronik
Metalurji
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
RaylıSistemlerMakine Teknolojisi
Seramik ve Cam
Seramik, Cam ve Çinicilik
Sondaj Teknolojisi
TahribatsızMuayene
TarımMakineleri

6038

MOBILYAVEIÇMEKANTASARIMI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

EndüstriÜrünleriTasarımı
Eser Koruma
GörselIletiçim
IçMekanTasarımı
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Mobilya ve Dekorasyon
OrmancılıkveOrman Ürünleri
Oto Boya ve Karoseri

6039

MOTORLUARAÇLARTEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
EndüstriyelKalıpçılık
GemiMakineleriIçletme
GrafikTasarımı
IçMakineleriOperatörlügü
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
Makine
Mekatronik
Metalurji
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
RaylıSistemlerMakine Teknolojisi
SivilSavunmaveItfaiyecilik
Sondaj Teknolojisi
TarımMakineleri

TarımsalÜrünlerMuhafazaveDepolama

Teknolojisi

Uçak Teknolojisi


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6040

MUHASEBEVEFINANSMAN

-

ALANI VE TÜM DALLARI

BankacılıkveSigortacılık
DenizveLiman Içletmeciligi
DıçTicaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
HavaLojistigi
InsanKaynaklarıYönetimi
IçletmeYönetimi
Kooperatifçilik
Lojistik
Maliye
MarinaIçletme
MarinaveYatIçletmeciligi
MarkaIletiçimi
MenkulKıymetlerveSermayePiyasası
MuhasebeveVergi Uygulamaları
Pazarlama
PerakendeSatıçveMagazaYönetimi
SaglıkKurumlarıIçletmeciligi
SivilHavaUlaçtırmaIçletmeciligi
SivilHavacılıkKabin Hizmetleri
Sosyal Güvenlik
TarımsalIçletmecilik
TurizmveOtelIçletmeciligi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
UçuçHarekatYöneticiligi

6041

MÜZIKALETLERIYAPIMI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Mobilya ve Dekorasyon
OrmancılıkveOrman Ürünleri


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6042

PAZARLAMA VE PERAKENDE

-

ALANI VE TÜM DALLARI

BankacılıkveSigortacılık
ÇagrıMerkeziHizmetleri
DenizveLiman Içletmeciligi
DıçTicaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
HavaLojistigi
InsanKaynaklarıYönetimi
IçletmeYönetimi
Kooperatifçilik
Lojistik
MarinaIçletme
MarinaveYatIçletmeciligi
MarkaIletiçimi
MenkulKıymetlerveSermayePiyasası
Moda Yönetimi
MuhasebeveVergi Uygulamaları
Pazarlama
PerakendeSatıçveMagazaYönetimi
Posta Hizmetleri
Reklamcılık
SaglıkKurumlarıIçletmeciligi
SivilHavaUlaçtırmaIçletmeciligi
SivilHavacılıkKabin Hizmetleri
Sosyal Güvenlik
TarımsalIçletmecilik

TarımsalÜrünlerMuhafazaveDepolama

Teknolojisi

TıbbiTanıtımvePazarlama
TurizmveOtelIçletmeciligi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
UçuçHarekatYöneticiligi
101

TICARET/A-BGRUBU (TICARET

LISESI)

Maliye


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6043

PLASTIKTEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Boya Teknolojisi
EndüstriyelBitkilerYetiçtiriciligi
EndüstriyelKalıpçılık
GıdaTeknolojisi
GrafikTasarımı
KagıtTeknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kozmetik Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Maden Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Oto Boya ve Karoseri
Polimer Teknolojisi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Sondaj Teknolojisi
ÇarapÜretimTeknolojisi

TarımsalÜrünlerMuhafazaveDepolama

Teknolojisi

TıbbiveAromatikBitkiler
YagEndüstrisi
YapıYalıtımTeknolojisi

6044

RADYO-TELEVIZYON

-

ALANI VE TÜM DALLARI

BasımveYayın Teknolojileri
BasınveYayıncılık
BilgisayarDestekliTasarım veAnimasyon
FotografçılıkveKameramanlık
GörselIletiçim
GrafikTasarımı
HalklaIliçkilerveTanıtım
MarkaIletiçimi
MedyaveIletiçim
RadyoveTelevizyonProgramcılıgı
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Reklamcılık

6045

RAYLISISTEMLERTEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi

RaylıSistemlerElektrikveElektronik

Teknolojisi

RaylıSistemlerIçletmeciligi
RaylıSistemlerMakine Teknolojisi
RaylıSistemlerMakinistlik
RaylıSistemlerYol Teknolojisi

1

RAYLISISTEMLERMAKINE

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
TarımMakineleri


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6045

RAYLISISTEMLERTEKNOLOJISI

2

RAYLISISTEMLERELEKTRIK- ELEKTRONIK

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
Elektrik
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taçıyıcılar
ElektronikHaberleçmeTeknolojisi
Elektronik Teknolojisi
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Mobil Teknolojileri
SahneveGösteriSanatlarıTeknolojisi
Uçak Teknolojisi

3

RAYLISISTEMLERIÇLETME

EnerjiTesisleriIçletmeciligi
IçletmeYönetimi

5

RAYLISISTEMLERMEKATRONIK

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
Elektrik
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taçıyıcılar
ElektronikHaberleçmeTeknolojisi
Elektronik Teknolojisi
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
GörselIletiçim
GrafikTasarımı
IçMakineleriOperatörlügü
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Mekatronik
Mobil Teknolojileri
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
SahneveGösteriSanatlarıTeknolojisi
Sondaj Teknolojisi
TarımMakineleri
Uçak Teknolojisi

101

IÇLETMECILIK(DEMIRYOLU)

DenizveLiman Içletmeciligi
DıçTicaret
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
HavaLojistigi
InsanKaynaklarıYönetimi
IçletmeYönetimi
Lojistik
MarinaIçletme
MarinaveYatIçletmeciligi
MarkaIletiçimi
MuhasebeveVergi Uygulamaları
Posta Hizmetleri
SivilHavaUlaçtırmaIçletmeciligi
SivilHavacılıkKabin Hizmetleri
Sosyal Güvenlik


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6047

SANAT VE TASARIM

-

ALANI VE TÜM DALLARI

BasımveYayın Teknolojileri
BasınveYayıncılık
Endüstriyel Cam ve Seramik
Eser Koruma
FotografçılıkveKameramanlık
GelenekselElSanatları

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve

Restorasyonu

GörselIletiçim
GrafikTasarımı
HalıcılıkveKilimcilik
IçMekanTasarımı
KuyumculukveTakıTasarımı
MarkaIletiçimi
MedyaveIletiçim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Reklamcılık
Seramik ve Cam
Seramik, Cam ve Çinicilik

6048

SERAMIKVECAMTEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Endüstriyel Cam ve Seramik
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Seramik ve Cam
Seramik, Cam ve Çinicilik


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6050

TARIMTEKNOLOJILERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Arıcılık
Bagcılık
BahçeTarımı
Bitki Koruma
ÇayTarımıveIçlemeTeknolojisi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
EndüstriyelBitkilerYetiçtiriciligi
Endüstriyel Tavukçuluk
Et ve Ürünleri Teknolojisi
FındıkEksperligi
FidanYetiçtiriciligi
KuruyemiçÜretimiveTeknolojisi
KümesHayvanlarıYetiçtiriciligi
Mantarcılık
OrganikTarım
OrmancılıkveOrman Ürünleri
Pazarlama
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Seracılık
Sulama Teknolojisi
SüsBitkileriYetiçtiriciligi
SütveBesiHayvancılıgı
ÇarapÜretimTeknolojisi
Tarım
TarımMakineleri
TarımsalIçletmecilik

TarımsalÜrünlerMuhafazaveDepolama

Teknolojisi

Tarla Bitkileri
TıbbiveAromatikBitkiler
Tohumculuk
ZeytincilikveZeytin IçlemeTeknolojisi

6051

TASARIMTEKNOLOJILERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

BilgisayarDestekliTasarım veAnimasyon
EndüstriÜrünleriTasarımı
EndüstriyelKalıpçılık
GrafikTasarımı
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik

6052

TEKSTILTEKNOLOJISI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

ÇorapveModa Tasarımı
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
HalıcılıkveKilimcilik
ModaTasarımı
Moda Yönetimi
Tekstil Teknolojisi


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6052

TEKSTILTEKNOLOJISI

6

TEKSTILMEKATRONIŠI

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektrik
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taçıyıcılar
ElektronikHaberleçmeTeknolojisi
Elektronik Teknolojisi
EndüstriyelKalıpçılık
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
GemiMakineleriIçletme
GörselIletiçim
GrafikTasarımı
IçMakineleriOperatörlügü
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Mekatronik
Metalurji
Mobil Teknolojileri
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi

RaylıSistemlerElektrikveElektronik

Teknolojisi

RaylıSistemlerMakine Teknolojisi
SahneveGösteriSanatlarıTeknolojisi
Sondaj Teknolojisi
TarımMakineleri
Uçak Teknolojisi

6053

TESISATTEKNOLOJISIVEIKLIMLENDIRME

-

ALANI VE TÜM DALLARI

DogalgazveTesisatıTeknolojisi
GazveTesisatıTeknolojisi
Iklimlendirme veSogutmaTeknolojisi
YapıTesisatTeknolojisi

6054

UÇAK BAKIM

1

UÇAK GÖVDE-MOTOR

Makine
Otomotiv Teknolojisi
TarımMakineleri
Uçak Teknolojisi


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6054

UÇAK BAKIM

2

UÇAKELEKTRONIŠI

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektrik
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taçıyıcılar
ElektronikHaberleçmeTeknolojisi
Elektronik Teknolojisi
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
GrafikTasarımı
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Mekatronik
Mobil Teknolojileri
Otomotiv Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi

RaylıSistemlerElektrikveElektronik

Teknolojisi

SahneveGösteriSanatlarıTeknolojisi
Uçak Teknolojisi

6055

ULAÇTIRMAHIZMETLERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

BankacılıkveSigortacılık
DenizveLiman Içletmeciligi
DıçTicaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
HavaLojistigi
InsanKaynaklarıYönetimi
IçletmeYönetimi
Kooperatifçilik
Kültürel Miras ve Turizm
Lojistik
MarinaIçletme
MarinaveYatIçletmeciligi
MarkaIletiçimi
MenkulKıymetlerveSermayePiyasası
Moda Yönetimi
MuhasebeveVergi Uygulamaları
OtobüsKaptanlıgı
Pazarlama
PerakendeSatıçveMagazaYönetimi
Posta Hizmetleri
SaglıkKurumlarıIçletmeciligi
SivilHavaUlaçtırmaIçletmeciligi
SivilHavacılıkKabin Hizmetleri
Sosyal Güvenlik
TarımsalIçletmecilik
TuristRehberligi
Turizm Animasyonu
TurizmRehberligi
TurizmveOtelIçletmeciligi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
UçuçHarekatYöneticiligi


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6056

YENILENEBILIRENERJITEKNOLOJILERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi
Elektrik
ElektrikEnerjisiÜretim, IletimveDagıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taçıyıcılar
ElektronikHaberleçmeTeknolojisi
Elektronik Teknolojisi
EnerjiTesisleriIçletmeciligi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

6057

YIYECEKIÇECEKHIZMETLERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Aççılık
GıdaTeknolojisi
IkramHizmetleri
Kültürel Miras ve Turizm
OtobüsKaptanlıgı
SaglıkTurizmiIçletmeciligi
TuristRehberligi
Turizm Animasyonu
TurizmRehberligi
TurizmveOtelIçletmeciligi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri

1

MUTFAK

Et ve Ürünleri Teknolojisi
SuÜrünleriIçleme Teknolojisi
6 HOSTESLIK SivilHavacılıkKabin Hizmetleri

101

KURUMBESLENMESI

ÇayTarımıveIçlemeTeknolojisi
Endüstriyel Tavukçuluk
Et ve Ürünleri Teknolojisi
GıdaKaliteKontrolüveAnalizi
KümesHayvanlarıYetiçtiriciligi
MeyveveSebze IçlemeTeknolojisi
SuÜrünleriIçleme Teknolojisi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi

(Degirmencilik)

YagEndüstrisi
ZeytincilikveZeytin IçlemeTeknolojisi

6201

ACILSAŠLIKHIZMETLERI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Acil Durum ve Afet Yönetimi
AgızveDiçSaglıgı
Ameliyathane Hizmetleri
Elektronörofizyoloji
Fizyoterapi
IlkveAcil Yardım
IçSaglıgıveGüvenligi
IçveUgraçı Terapisi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
Odyometri
OtopsiYardımcılıgı
Perfüzyon Teknikleri
Podoloji
SivilSavunmaveItfaiyecilik
TıbbiTanıtımvePazarlama


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6202

ANESTEZIVEREANIMASYON

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AgızveDiçSaglıgı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Elektronörofizyoloji
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
Odyometri
Podoloji
SaglıkKurumlarıIçletmeciligi

6203

ÇEVRESAŠLIŠI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Çevre Koruma ve Kontrol
ÇevreSaglıgı
ÇevreTemizligiveDenetimi
SaglıkKurumlarıIçletmeciligi
SivilSavunmaveItfaiyecilik

6204

DIÇPROTEZ

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AgızveDiçSaglıgı
DiçProtezTeknolojisi
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
SaglıkKurumlarıIçletmeciligi

6205

HEMÇIRELIK-EBELIK-SAŠLIKMEMURLUŠU

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AgızveDiçSaglıgı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Diyaliz
Elektronörofizyoloji
EngelliBakımıveRehabilitasyon
EvdeHastaBakımı
Fizyoterapi
IlkveAcil Yardım
IçSaglıgıveGüvenligi
IçveUgraçı Terapisi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
LaborantveVeterinerSaglık
Laboratuvar Teknolojisi
Odyometri
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon Teknikleri
Podoloji
SaglıkKurumlarıIçletmeciligi
TıbbiLaboratuvarTeknikleri
TıbbiTanıtımvePazarlama
YaçlıBakımı

6206

ORTOPEDIKPROTEZVEORTEZ

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Fizyoterapi
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
Ortopedik Protez ve Ortez
SaglıkKurumlarıIçletmeciligi


AKod AlanAdı DNo DalAdı YüksekögretimÖnLisans Programları

6207

RADYOLOJI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Elektronörofizyoloji
Fizyoterapi
IçSaglıgıveGüvenligi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
NükleerTıpTeknikleri
Radyoterapi
SaglıkKurumlarıIçletmeciligi
TıbbiGörüntülemeTeknikleri

6209

SAĞLIKHIZMETLERISEKRETERLIŠI

-

ALANI VE TÜM DALLARI

AgızveDiçSaglıgı
BüroYönetimiveYöneticiAsistanlıgı
InsanKaynaklarıYönetimi
SaglıkKurumlarıIçletmeciligi
TıbbiDokümantasyonveSekreterlik
TıbbiTanıtımvePazarlama

6210

TIBBILABORATUVAR

-

ALANI VE TÜM DALLARI

Diyaliz
Elektronörofizyoloji
IlkveAcil Yardım
IçSaglıgıveGüvenligi
IçveUgraçı Terapisi
IççiSaglıgıveIçGüvenligi
LaborantveVeterinerSaglık
Laboratuvar Teknolojisi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon Teknikleri
TıbbiLaboratuvarTeknikleri
TıbbiTanıtımvePazarlama

 

 

logolHEDEF BAŞARI FACEBOOK SAYFASI

İLGİLİ HABERLER

MTOK MESLEK LİSESİ REHBERİ

Meslek Lisesi Meselesi Kimin Meselesi?