HEDEF BAŞARI Sınav ve Yaşam Rehberi

Çrş02222017

Son Güncelleme :Sal, 23 Ağu 2016 2am

SİTE İÇİ ARAMA

Sağlık Kurumları İşletmecisi Meslek Sözlüğü

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ

 

saglik-kurumlari-yonetimi

Sağlık Kurumları İşletmecisi ne iş yapar,mesleğe giriş koşulları, iş bulma olanakları

 

TANIM

 

Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

 

GÖREVLER

 

 • İşletmenin sağlık politikasını oluşturur.

 • İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir.

 • Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir.

 • Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar.

 • Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.

 • Sağlık alanındaki gelişmeleri izler.

 • Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır.

 • Muayene ve sağlık ücretini saptar,

 • Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır.

 

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

 • Bilgisayar,

 • Kırtasiye Malzemeleri,

 • Diğer Büro Malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

 • Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin;

 • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,

 • Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş,

 • Eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip,

 • Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen,

 • Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen,

 • Ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen,

 • Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu,

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Sağlık Kurumları İşletmecisinin çalışma ortamı çalıştığı işletmenin özelliğine göre farklılık göstermektedir. Yaptıkları işlere ve işletmenin özelliğine göre çalışma ortamları farklılık gösterse de genellikle büro ortamında çalışırlar. İlaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarındaki çalışma ortamında kimyasal madde kokusu yoğun olabilmektedir. Görev genellikle ayakta yürütülür.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında verilmektedir. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde de önlisans düzeyinde mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 • Matematik,

 • Sosyal Bilimler.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Sağlık Kurumları İşletmecisi” lisans programı için yeterli “TM-1”puan almak.

 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sağlık Kurumları İşletmecisilisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe-Matematik ve Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

 

Meslek Liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik(Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Muhasebe ve Finansman Pazarlama ve Perakende, Pazarlama, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Ticaret Liselerini Kol Ayırımı Olmadığı Dönemde Bitirenler, Ulaştırma Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Anestezi, Anestezi Teknisyenliği, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik- Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Laboratuvar Hizmetleri, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner- Laboratuvar, Radyoloji,

 

Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Yaşlı Hizmetleri, Alanlarından mezun olanlar “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar isesınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli YGS-6 puanı almaları gerekir.

 

Ön Lisans Programlarının; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Diş Teknik Sekreterliği, Genel İşletme, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, İş İdaresi, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi,Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,Tıbbi İstatistik ve Yönetim bölümlerinden mezun olanlar Sağlık Kurumları İşletmeciliği programına dikey geçiş sınavıyla geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıl, ön lisans eğitimi ise 2 yıl sürelidir.

Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil,

b) Meslek Dersleri:

Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, İşletme, İstatistik, Hukuk, Tıbbi Sosyoloji, Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sosyal Politika ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık ve Etik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik, sağlık kuruluşlarında 6 haftalık zorunlu “Yaz Stajı” uygulaması mevcuttur.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları programa göre lisans veya ön lisans diploması ve “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Sağlık Kurumları İşletmecisi 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Sağlık Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.

Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

Yeni mezun olan ve özel sektördeki bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını bitirenler Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-İŞLETMECİLİĞİ

2014 SIRALI TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI

 

 (2014 Yeni Açılan Bölümler Dahil)

ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) 3 3 TM-1 339,83090 84.400 376,30282
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) 6 6 TM-1 327,93993 100.000 341,63300
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği 103 103 TM-1 325,47659 104.000 357,94783
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) 6 6 TM-1 296,98385 155.000 325,47290
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 Burslu) 27 27 TM-1 283,05910 187.000 334,00462
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) 27 25 TM-1 224,66816 404.000 278,95387
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği   (%25 Burslu) 9 8 TM-1 217,81018 425.000 279,92574
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) 12 1 TM-1 214,77964 429.000 214,77964

 

 

ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 TM-1 382,05269 42.800 392,26885
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) 3 3 TM-1 377,76987 46.100 391,52994
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği 72 72 TM-1 340,17324 84.000 363,49289
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) 5 5 TM-1 330,52289 96.600 343,60157
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği 62 62 TM-1 311,79769 126.000 342,27331
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (%50 Burslu) 2 2 TM-1 307,24652 134.000 327,43353
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) 62 62 TM-1 290,69139 169.000 318,22318
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) 3 3 TM-1 265,77855 237.000 278,43936
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu) 15 15 TM-1 263,97238 243.000 294,55270
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu) 20 20 TM-1 246,21793 309.000 279,61743
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (%25 Burslu) 8 4 TM-1 226,19075 398.000 283,46923
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu) 27 3 TM-1 224,68868 404.000 245,28659
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu) 10 10 TM-1 220,45359 418.000 241,86465
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Ücretli) 20 9 TM-1 213,55573 431.000 256,06445
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu) 10   TM-1      
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (Ücretli) 10   TM-1      

 

ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 3 3 TM-1 395,35421 33.500 403,84599
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 7 7 TM-1 371,87428 50.900 392,92630
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 6 6 TM-1 359,60396 62.200 371,09847
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi 62 62 TM-1 351,28703 70.800 408,44247
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi 77 77 TM-1 345,34625 77.600 377,34459
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 5 5 TM-1 342,41446 81.200 369,70186
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 4 TM-1 339,21546 85.200 344,30080
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 6 6 TM-1 333,65622 92.400 358,48040
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Yönetimi 67 67 TM-1 333,39323 92.700 367,65159
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi 62 62 TM-1 326,11149 103.000 362,89385
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 6 6 TM-1 324,58273 105.000 345,40963
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Yönetimi 41 41 TM-1 324,19696 106.000 359,71260
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Sağlık Yönetimi 57 57 TM-1 318,07932 115.000 386,16705
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 6 6 TM-1 318,28580 115.000 330,36298
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Sağlık Yönetimi 62 62 TM-1 317,39053 116.000 358,77156
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Sağlık Yönetimi 52 52 TM-1 314,31012 122.000 351,22660
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi 57 57 TM-1 310,27661 129.000 334,77044
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Yönetimi 57 57 TM-1 307,22307 134.000 350,16708
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 16 16 TM-1 306,63930 135.000 341,81787
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi 52 52 TM-1 306,91076 135.000 344,72211
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Sağlık Yönetimi 52 52 TM-1 302,97331 142.000 336,98409
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Yönetimi (İÖ) 67 67 TM-1 303,12407 142.000 336,09153
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) 6 6 TM-1 301,16056 146.000 325,24748
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Sağlık Yönetimi (İÖ) 52 52 TM-1 294,15418 161.000 331,02168
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Sağlık Yönetimi (İÖ) 62 62 TM-1 292,04458 165.000 336,84942
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Yönetimi (İÖ) 57 57 TM-1 288,83737 173.000 326,04983
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (İÖ) 52 52 TM-1 284,10758 184.000 307,11459
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 22 22 TM-1 272,37421 216.000 331,12746
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-1 261,63400 250.000 299,23685
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-1 260,16546 256.000 294,79084
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) 47 47 TM-1 255,99051 271.000 300,26369
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Ücretli) 12 12 TM-1 247,02613 306.000 290,71438
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 3 TM-1 225,69572 400.000 251,01947
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%75 Burslu) 54 54 TM-1 225,30062 401.000 295,84181
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) 45 45 TM-1 221,40339 415.000 279,64956
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) 5 1 TM-1 214,37261 430.000 214,37261
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 54 10 TM-1 208,07022 433.000 309,19101
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 20 4 TM-1 203,27661 435.000 261,87902
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 25 20 TM-1 203,53454 435.000 251,09349
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Yönetimi (Ücretli) 18   TM-1      
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) 15   TM-1      
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) 8   TM-1      
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) 20   TM-1      
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Ücretli) 8   TM-1      
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) 1   TM-1