HEDEF BAŞARI Sınav ve Yaşam Rehberi

Prş04242014

Son Güncelleme :Sal, 22 Nis 2014 1am

SİTE İÇİ ARAMA

Sağlık Kurumları İşletmecisi Meslek Sözlüğü

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ

 

saglik-kurumlari-yonetimi

Sağlık Kurumları İşletmecisi ne iş yapar,mesleğe giriş koşulları, iş bulma olanakları

 

TANIM

 

Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

 

GÖREVLER

 

 • İşletmenin sağlık politikasını oluşturur.

 • İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir.

 • Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir.

 • Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar.

 • Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.

 • Sağlık alanındaki gelişmeleri izler.

 • Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır.

 • Muayene ve sağlık ücretini saptar,

 • Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır.

 

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

 • Bilgisayar,

 • Kırtasiye Malzemeleri,

 • Diğer Büro Malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

 • Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin;

 • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,

 • Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş,

 • Eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip,

 • Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen,

 • Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen,

 • Ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen,

 • Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu,

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Sağlık Kurumları İşletmecisinin çalışma ortamı çalıştığı işletmenin özelliğine göre farklılık göstermektedir. Yaptıkları işlere ve işletmenin özelliğine göre çalışma ortamları farklılık gösterse de genellikle büro ortamında çalışırlar. İlaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarındaki çalışma ortamında kimyasal madde kokusu yoğun olabilmektedir. Görev genellikle ayakta yürütülür.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında verilmektedir. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde de önlisans düzeyinde mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 • Matematik,

 • Sosyal Bilimler.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Sağlık Kurumları İşletmecisi” lisans programı için yeterli “TM-1”puan almak.

 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sağlık Kurumları İşletmecisilisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe-Matematik ve Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

 

Meslek Liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik(Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Muhasebe ve Finansman Pazarlama ve Perakende, Pazarlama, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Ticaret Liselerini Kol Ayırımı Olmadığı Dönemde Bitirenler, Ulaştırma Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Anestezi, Anestezi Teknisyenliği, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik- Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Laboratuvar Hizmetleri, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner- Laboratuvar, Radyoloji,

 

Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Yaşlı Hizmetleri, Alanlarından mezun olanlar “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar isesınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli YGS-6 puanı almaları gerekir.

 

Ön Lisans Programlarının; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Diş Teknik Sekreterliği, Genel İşletme, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, İş İdaresi, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi,Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,Tıbbi İstatistik ve Yönetim bölümlerinden mezun olanlar Sağlık Kurumları İşletmeciliği programına dikey geçiş sınavıyla geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıl, ön lisans eğitimi ise 2 yıl sürelidir.

Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil,

b) Meslek Dersleri:

Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, İşletme, İstatistik, Hukuk, Tıbbi Sosyoloji, Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sosyal Politika ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık ve Etik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik, sağlık kuruluşlarında 6 haftalık zorunlu “Yaz Stajı” uygulaması mevcuttur.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları programa göre lisans veya ön lisans diploması ve “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Sağlık Kurumları İşletmecisi 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Sağlık Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.

Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

Yeni mezun olan ve özel sektördeki bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını bitirenler Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-İŞLETMECİLİĞİ 2012 TABAN PUANLARI

Program Kodu Programın Adı Puan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Min Puan
ACIBADEM (İstanbul) Sağlık Yönetimi TM-1 20 20 234,76074
ACIBADEM (İstanbul) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 5 5 401,25062
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği TM-1 72 72 373,43808
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği TM-1 21 21 216,82690
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) TM-1 3 3 372,07264
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) TM-1 6 6 266,21967
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Yönetimi TM-1 57 57 349,36945
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 57 57 339,89624
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Sağlık Yönetimi TM-1 57 57 353,84581
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 7 7 393,48448
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 7 7 346,40249
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) TM-1 36 36 289,21807
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi TM-1 62 62 376,68869
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi TM-1 57 57 353,44408
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi TM-1 77 77 373,52786
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi TM-1 35 4 208,75438
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 5 5 370,37544
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 10 10 275,34742
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Yönetimi TM-1 67 67 364,96625
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 67 67 347,41979
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Sağlık Yönetimi TM-1 62 62 357,97401
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 62 62 345,14168
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği TM-1 30    
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) TM-1 6 6 363,12950
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) TM-1 18 18 240,15468
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) TM-1 6 1 221,90879
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi TM-1 50 15 208,52415
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 5 5 366,85301
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 5 5 320,28493
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Yönetimi TM-1 20 4 205,34991
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 2 2 313,59483
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 10 10 237,73659
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Yönetimi TM-1 15 1 214,28852
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 5 5 271,20606
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 5    
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 3 3 290,86027
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 30 6 210,69621
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Kurumları Yöneticiliği TM-1 45 3 215,73135
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) TM-1 5 5 266,97559

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-İŞLETMECİLİĞİ 2011 SIRALI TABAN PUANLARI

KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
EN
KÜÇÜK
EN
BÜYÜK
İstanbul Bilim Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) 3 3 YGS-6 426.570 67.000 479.096    
Acıbadem Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 5 5 TM-1 425.025 40.500 453.082    
İstanbul Medipol Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 5 5 TM-1 415.133 51.000 441.236    
Başkent Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) 3 3 TM-1 410.693 56.300 415.937    
Ankara Sağlık Kurumları Yöneticiliği 62 62 TM-1 404.252 64.300 438.116 347.613 364.008
İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi 52 52 TM-1 403.711 65.000 441.052 344.971 349.872
Marmara Sağlık Yönetimi 67 67 TM-1 402.625 66.400 434.090 370.472 384.568
Okan Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 7 7 TM-1 394.478 77.200 405.826    
Yeni Yüzyıl Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 6 6 TM-1 392.602 79.800 405.060    
Selçuk Sağlık Yönetimi 57 57 TM-1 391.162 81.800 415.914 284.646 299.403
Eskişehir Osmangazi Sağlık Kurumları Yöneticiliği 31 31 YGS-6 390.998 116.000 446.693 367.961 367.961
Süleyman Demirel Sağlık Yönetimi 52 52 TM-1 386.811 88.100 421.890    
Dicle Sağlık Yönetimi 47 47 TM-1 384.176 91.900 437.346 268.261 268.261
Kırıkkale Sağlık Yönetimi 47 47 TM-1 383.529 92.900 401.956    
Cumhuriyet Sağlık Yönetimi 47 47 TM-1 380.846 96.900 402.474    
Selçuk Sağlık Yönetimi (İÖ) 57 57 TM-1 379.931 98.400 393.391    
Süleyman Demirel Sağlık Yönetimi (İÖ) 52 52 TM-1 378.974 99.800 392.156    
Afyon Kocatepe Sağlık Kurumları Yöneticiliği 57 57 YGS-6 373.767 150.000 409.215 345.652 360.093
Aksaray Sağlık Kurumları Yöneticiliği 41 41 YGS-6 368.234 162.000 384.093 359.474 359.474
Afyon Kocatepe Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) 57 57 YGS-6 361.845 177.000 382.559 277.265 340.954
Gümüşhane Sağlık Yönetimi 67 67 YGS-6 357.819 187.000 394.025 285.094 299.105
Yeni Yüzyıl Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 5 5 TM-1 356.004 138.000 387.676    
Muş Alparslan Sağlık Kurumları Yöneticiliği 41 41 YGS-6 354.847 195.000 429.156 330.714 330.714
Doğu Akdeniz Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 2 2 TM-1 349.421 150.000 357.334    
Gümüşhane Sağlık Yönetimi (İÖ) 67 67 YGS-6 348.004 213.000 390.558 271.761 284.214
Başkent Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) 4 4 TM-1 316.530 222.000 340.875    
Lefke Avrupa Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 10 10 YGS-6 284.228 477.000 335.284    
Yeni Yüzyıl Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) 10 10 TM-1 280.326 337.000 332.447    
Okan Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 18 18 TM-1 276.263 352.000 347.871    
İstanbul Medipol Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) 45 45 TM-1 269.798 377.000 397.229    
Acıbadem Sağlık Yönetimi 20 20 TM-1 265.079 397.000 342.911    
İstanbul Bilim Sağlık Kurumları Yöneticiliği 30 30 YGS-6 260.565 628.000 343.217    
Doğu Akdeniz Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 5 5 TM-1 244.598 482.000 263.862    
Başkent Sağlık Kurumları İşletmeciliği 23 23 TM-1 231.431 533.000 315.343    
Doğu Akdeniz Sağlık Yönetimi 38 1 TM-1 230.890 535.000 230.890    
Doğu Akdeniz Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) 15 1 TM-1 228.196 543.000 228.196    
Yeni Yüzyıl Sağlık Yönetimi 39 39 TM-1 222.207 557.000 278.722    
Okan Sağlık Yönetimi 45 11 TM-1 215.964 564.000 256.741    
Lefke Avrupa Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) 20 4 YGS-6 211.156 883.000 232.442    
Lefke Avrupa Sağlık Yönetimi 20   TM-1          
Lefke Avrupa Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) 10   TM-1          
Lefke Avrupa Sağlık Yönetimi 20   YGS-6          

 

 

Web Analytics