HEDEF BAŞARI Sınav ve Yaşam Rehberi

Cu11212014

Son Güncelleme :Pz, 16 Kas 2014 12am

SİTE İÇİ ARAMA

Sağlık Kurumları İşletmecisi Meslek Sözlüğü

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ

 

saglik-kurumlari-yonetimi

Sağlık Kurumları İşletmecisi ne iş yapar,mesleğe giriş koşulları, iş bulma olanakları

 

TANIM

 

Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

 

GÖREVLER

 

 • İşletmenin sağlık politikasını oluşturur.

 • İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir.

 • Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir.

 • Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar.

 • Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.

 • Sağlık alanındaki gelişmeleri izler.

 • Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır.

 • Muayene ve sağlık ücretini saptar,

 • Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır.

 

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

 • Bilgisayar,

 • Kırtasiye Malzemeleri,

 • Diğer Büro Malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

 • Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin;

 • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,

 • Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş,

 • Eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip,

 • Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen,

 • Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen,

 • Ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen,

 • Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu,

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Sağlık Kurumları İşletmecisinin çalışma ortamı çalıştığı işletmenin özelliğine göre farklılık göstermektedir. Yaptıkları işlere ve işletmenin özelliğine göre çalışma ortamları farklılık gösterse de genellikle büro ortamında çalışırlar. İlaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarındaki çalışma ortamında kimyasal madde kokusu yoğun olabilmektedir. Görev genellikle ayakta yürütülür.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında verilmektedir. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde de önlisans düzeyinde mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 • Matematik,

 • Sosyal Bilimler.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Sağlık Kurumları İşletmecisi” lisans programı için yeterli “TM-1”puan almak.

 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sağlık Kurumları İşletmecisilisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe-Matematik ve Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

 

Meslek Liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik(Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Muhasebe ve Finansman Pazarlama ve Perakende, Pazarlama, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Ticaret Liselerini Kol Ayırımı Olmadığı Dönemde Bitirenler, Ulaştırma Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Anestezi, Anestezi Teknisyenliği, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik- Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Laboratuvar Hizmetleri, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner- Laboratuvar, Radyoloji,

 

Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Yaşlı Hizmetleri, Alanlarından mezun olanlar “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar isesınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli YGS-6 puanı almaları gerekir.

 

Ön Lisans Programlarının; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Diş Teknik Sekreterliği, Genel İşletme, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, İş İdaresi, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi,Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,Tıbbi İstatistik ve Yönetim bölümlerinden mezun olanlar Sağlık Kurumları İşletmeciliği programına dikey geçiş sınavıyla geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıl, ön lisans eğitimi ise 2 yıl sürelidir.

Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil,

b) Meslek Dersleri:

Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, İşletme, İstatistik, Hukuk, Tıbbi Sosyoloji, Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sosyal Politika ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık ve Etik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik, sağlık kuruluşlarında 6 haftalık zorunlu “Yaz Stajı” uygulaması mevcuttur.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları programa göre lisans veya ön lisans diploması ve “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Sağlık Kurumları İşletmecisi 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Sağlık Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.

Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

Yeni mezun olan ve özel sektördeki bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını bitirenler Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-İŞLETMECİLİĞİ

2014 SIRALI TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI

 (2014 Yeni Açılan Bölümler Dahil)

ÜNİVERSİTE BÖLÜM P TÜRÜ KONTENJAN Başarı Sırası Ek Puanlı Başarı Sırası Taban Puanı
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 3 30200 --- 393,74
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 7 37700 --- 383,252
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) TM-1 3 44300 --- 374,724
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 6 50800 --- 367,191
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi TM-1 60 56700 --- 360,96
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi TM-1 75 61900 --- 355,846
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) TM-1 6 65800 --- 352,149
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği TM-1 70 67500 --- 350,725
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 4 69700 --- 348,785
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) TM-1 3 70600 --- 347,971
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Yönetimi TM-1 65 72600 --- 346,272
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) TM-1 5 73300 --- 345,646
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği TM-1 100 75800 --- 343,55
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 6 77200 --- 342,39
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 6 79700 --- 340,423
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Sağlık Yönetimi TM-1 60 82400 --- 338,355
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi TM-1 60 85500 --- 336,002
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Yönetimi TM-1 40 87400 --- 334,551
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Sağlık Yönetimi TM-1 55 87600 --- 334,395
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi TM-1 55 96700 --- 327,972
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Yönetimi TM-1 55 97100 --- 327,665
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 65 97400 --- 327,442
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği TM-1 60 101000 --- 325,112
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 6 105000 --- 322,677
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 60 108000 --- 320,65
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 55 110000 --- 319,229
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-
GAZİMAĞUSA)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 4 114000 --- 316,785
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 16 126000 --- 310,29
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) TM-1 60 127000 --- 309,671
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 54 136000 --- 305,082
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 Burslu) TM-1 27 137000 --- 304,454
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu) TM-1 15 198000 --- 278,254
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) TM-1 3 209000 --- 274,431
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 225000 --- 269,019
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Ücretli) TM-1 12 247000 --- 261,812
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) TM-1 27 263000 --- 257,263
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) TM-1 47 279000 --- 252,711
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu) TM-1 20 293000 --- 248,571
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) TM-1 5 363000 --- 230,538
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu) TM-1 10 404000 --- 214,9
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 22 ... --- - - - -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu) TM-1 10 ... --- - - - -
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) TM-1 6 ... --- - - - -
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 5 ... --- - - - -
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) TM-1 45 ... --- - - - -
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (Ücretli) TM-1 10 ... --- - - - -
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 2 ... --- - - - -
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 2 ... --- - - - -
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 8 ... --- - - - -
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi TM-1 50 ... --- - - - -
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 50 ... --- - - - -
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Sağlık Yönetimi TM-1 50 ... --- - - - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%75 Burslu) TM-1 54 ... --- - - - -
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-1 1 ... --- - - - -
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Sağlık Yönetimi TM-1 50 ... --- - - - -
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 50 ... --- - - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 5 ... --- - - - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 ... --- - - - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 ... --- - - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) TM-1 3 ... --- - - - -
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) TM-1 6   ---  
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Ücretli) TM-1 20   ---  
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Ücretli) TM-1 8   ---  
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 25   ---  
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-
GAZİMAĞUSA)
Sağlık Yönetimi (Ücretli) TM-1 18   ---  
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-
GAZİMAĞUSA)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 20   ---  
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) TM-1 15   ---  
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 8   ---  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu) TM-1 27   ---  

 

Web Analytics