HEDEF BAŞARI Sınav ve Yaşam Rehberi

Çrş02222017

Son Güncelleme :Sal, 23 Ağu 2016 2am

SİTE İÇİ ARAMA

Kara Harp Okulu 2016 Başvuru,Koşullar,Taban Puanlar

kara_harp_okulu

Kara Harp Okulu ile ilgili alım koşulları,taban puanları,seçim aşamaları

KARA HARP OKULU 2016 BAŞVURULARI

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

 

Genel koşullara göre TC vatandaşı olmak, YGS ve LYS’den belirlenecek taban puanları geçmek, Öğretmen Lisesi dışında meslek lisesi mezunu olmamak yanında öğrenim hayatının herhangi bir aşamasında mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak , sicil araştırmasından geçmek, TSK sağlık yönetmeliğine göre herhangi bir engel durumunun olmaması, en fazla 20 yaşında olmak (1996 doğumlu olmak) 2015 yılında liseden mezun olmak veya 2016’da mezun olacak durumda olmak gibi genel koşullar aranmaktadır.

KARA HARP OKULU BAŞVURU KOŞULLARI

 

Kara Harp Okulu Ankara ilindedir. Dört yıllık üniversite statüsündeki harp okullarında subay diploması yanı sıra Mühendislik, işletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası ilişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği olan lisans diploması verilmektedir. Kara Harp Okulunda öğrencilerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. 


KHO’na başvurmak için ilk yapmanız gereken 23 Mart-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında www . kkk.tsk.tr veya www. kho.edu.tr adresinden ön kayıt başvurusu yapmaktır. İnternet üzerinden bu başvuru yapmayanlar ileriki seçim aşamasına da çağrılmayacaktır. 


Ön kayıt yaptıran adaylar YGS 1, YGS 2, YGS 5 ve YGS 6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Baraj Puanı” belirlenir. Belirlenen bu puandan daha yüksek puan alan adaylar ikinci seçim aşamasına davet edilirler. İkinci seçim aşamasında adaylar Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yeterlilik, Mülakat sınavlarına tabii tutulurlar. İkinci seçim aşamasında adayların yukarıda belirtilen değerlendirme kriterlerine 2016 LYS sınavından elde ettikleri sonuçlarından (MF ve TM puan Türleri) en yüksek olanı esas alınarak eklenir. Bununla birlikte oluşacak sıralamada kontenjana giren adaylar sevk edildikleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu almaları halinde KHO’ya girmeye hak kazanırlar. 
Daha detaylı bilgiler 23 Mart- 13 Mayıs tarihleri arasında yukarıda belirtilen internet adreslerinden yayınlanacak.

harp okullari taban puanlari

HARP OKULLARI TABAN PUANLARI

Harp Okullarında taban puanın işlevini anlamak için Harp Okullarına giriş koşullarını bilmek gerekir. Harp Okullarına her yıl Mart ayından Mayıs ayına kadar internetten ön başvuru kabul edilir. Askeri okullarda ön başvuru yapan adaylar YGS’den elde ettikleri puanlara göre sıralanırlar ve ihtiyaç ölçüsünde aday tespit edildikten sonra ikinci seçim aşamasına davet edilen en sondaki adayın puanı YGS için taban puan olur. Adaylar bundan sonra LYS sonucunda elde ettikleri puan, bedeni yeterlilik, sağlık muayenesi ve mülakatta elde ettikleri puan neticesinde tekrar sıralanırlar ve bu sıralamada dereceye giren adaylar Harp Okullarına kabul edilirler.

Anlaşılacağı üzere YGS barajı Harp Okullarında geçmeniz gereken birinci aşamadır. Bunu geçtikten sonra elde ettiğiniz en yüksek MF ve TM puanı ve diğer kriterler göz önünde bulundurularak tekrar sıralanacaksınız.

KARA HARP OKULU TABAN PUANI

2015 yılı baraj puanları; YGS-1,2,5 ve 6 ham puan türünden erkek adaylar için 260, bayan adaylar için 290 olarak belirlenmiştir

DENİZ HARP OKULU TABAN PUANI

2015 yılında taban puan YGS-1 ve YGS-2’den 275 (OÖBP hariç), YGS-5 ve YGS-6’dan 290 (OÖBP hariç) olarak belirlenmiştir.

HAVA HARP OKULU TABAN PUANI

HHO baraj puanı 2015 yılı için YGS1-YGS2-YGS5-YGS6 puan türünde Erkek:275, Bayan:290; 2014 yılı için YGS1-YGS2-YGS5-YGS6 puan türünde Erkek:290, Bayan:310; 2013 yılı için YGS1-YGS2-YGS5-YGS6 puan türünde Erkek:280, Bayan:280 ; olarak uygulanmıştır.

Yukarıda da izah ettiğimiz gibi bu puan her yıl değişmektedir. Adayların mağdur olmamaları için mutlaka belirtilen puanların üzerinde puan almayı hedeflemeleri daha sağlıklı sonuç verecektir. Tüm Adaylara Başarılar. Sorularınızı Facebook sayfamızdan sorabilirsiniz.

 

 

 

 

Başvuru Koşulları:

 • Harp Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,
 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,
 • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),
 • Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,
 • Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
 • Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
 • Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,
 • Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,
 • Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden "ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR" kaydını içeren sağlık raporu almak,
 • Devam mecburiyeti olan ve aşağıda belirtilen okul türlerinden mezun olmak,
  • 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî Liseler),
  • 11058 Fen Lisesi,
  • 11017 Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler),
  • 11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler),
  • 11066 Özel Fen Lisesi,
  • 11025 Özel Lise,
  • 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise,
  • 30028 Lise Programı,
  • 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı),
  • 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,
  • 50019 Öğretmen Lisesi,
  • 11122 Sosyal Bilimler Lisesi,
  • Ara sınıflarda yukarıda belirtilen okul türleri dışında bir okulda okumamış olmak şartıyla, yukarıdaki okul türlerinden 11147 Özel Temel Lise’ye geçmiş olan adaylar,
 • Öğreniminin herhangi bir safhasında yukarıda belirtilen okul türleri dışındaki okullarda okumamış olmak,
 • Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, 2016 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2015 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),
 • 2016 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve K.K.K.lığınca belirlenecek olan asgari puanı (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş) almış olmak,
 • Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını, lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda K.K.K.lığı tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirilecektir.),
 • Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.
 • En fazla 20 yaşında olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2016 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1996 yılında doğanlar için 2016-1996 = 20 yaş),
 • Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.
 • Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan boy ve ağırlık standartları aranır.

Başvuru Biçimi ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları

Kara Harp Okuluna girmek isteyen adayların, ÖSYM klavuzunda belirtilen başvuru şartlarını sağlıyorlarsa YGS başvurusunda bulunduktan sonra23 Mart - 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr internet adresine girerek ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir. Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek alan adayların İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi, Bedenî Yeterlilik, Sağlık Kurulu Muayenesi ve Mülakat) çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri http://www.kho.edu.tr ve www.kkk.tsk.tr İnternet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı yapılmayacaktır.

Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2’nci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adaylar, seçim aşamalarında aldıkları puanlara ve 2016 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı sonucuna göre sıralanacaktır.(Lisans Yerleştirme Sınavında MF ve TM puan türlerinin en yükseği esas alınacaktır.) Sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar sevk edildikleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu almaları halinde KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır.

ÖSYS-2016 Kılavuzu’nda belirtilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.

KHO Kayıt Kabul İletişim Merkezi

Kara Harp Okulu'na müracaat ve kayıt kabul faaliyetleri hakkında bilgi almak için, haftaiçi hergün saat 08.00-17.00 arasında "(0312) 417 51 90)" nolu telefondan karşınıza çıkacak Sesli Yanıt Sisteminde 3’ü tuşlayarak KHO Kayıt Kabul İletişim Merkezine ulaşabilirsiniz.

 

 

KARA HARP OKULU’NA SİVİL KAYNAKTAN ÖĞRENCİ ALIM FAALİYETİ

 

Sivil kaynaktan Kara Harp Okuluna öğrenci alım faaliyetleri özeti:

Kara Harp Okulunda Yapılan İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri

 • ADAYLARIN KHO SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMASI VE KARŞILANMASI
 • EVRAK KONTROLÜ
 • ÖN SAĞLIK MUAYENESİ
 • BEDENÎ YETERLİLİK TESTİ
 • ANKET
 • MÜLAKAT SINAVI
 • SAĞLIK KURULUNA SEVK VE ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR KARARLI SAĞLIK RAPORUNUN ALINMASI
 • SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI
 • KESİN KAYITLARIN YAPILMASI
 • İNTİBAK EĞİTİMİ’nden oluşmaktadır.

KHO’daki ikinci seçim aşaması faaliyetleri 3-5 gün arasında sürmektedir. İkinci seçim aşaması faaliyetleri, aşağıdaki akış şemasında sunulmuştur.

ÖĞRENCİ ALIM FAALİYETLERİNİN AŞAMALARI

ADAYLARIN KHO SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMASI VE KARŞILANMASI

2016 yılında Kara Harp Okulu’na ön kayıt başvurusunda bulunan adaylar, YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanarak, “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenmektedir. Tespit edilen baraj puanını alan adayların hangi tarihlerde KHO seçim aşaması sınavlarına (ön sağlık, bedenî yeterlilik testi, anket ve mülakat) katılacakları ve beraberlerinde hangi belgeleri getirmeleri getirdiği KHO'nun internet adresi üzerinden ilan edilmektedir. Kendilerine tahsis edilen tarih ve saatte KHO’ya gelen adaylar gruplar halinde okula alınmaktadır. Aday öğrencilerle birlikte KHO’ya gelen ailelerin de çay bahçesinde dinlenmeleri, kantin ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanmaktadır.

EVRAK KONTROLÜ

KHO seçme sınavlarına alınmadan önce adayların evrakı kontrol edilmektedir. Evrak kontrol işleminden sonra her bir aday için sınav takip dosyası hazırlanarak görevli personel eşliğinde adaylar sınav merkezlerine alınmaktadır. Eksik veya uygun olmayan evrak ile KHO seçim aşaması sınavlarına gelen adayların sınavlara katılmalarına izin verilmemektedir.

ÖN SAĞLIK MUAYENESİ

Aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek boy ve kiloları ölçülmekte ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak yapılan fiziki muayene ile sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adayların diğer aşamalara katılmasına izin verilmemektedir. Boy ve kilo standartlarını görmek için tıklayınız.

BEDENÎ YETERLİLİK TESTİ

Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. Bedenî yetenek sınavında başarısız olan adaylar mülakat sınavına katılamazlar. Bedenî yeterlilik sınavında adaylara; Barfiks, Durarak Uzun Atlama, Mekik, Basketbol Topu Fırlatma ve Koşu (erkekler 400 m, bayanlar 800 m) branşlarından testler uygulanmaktadır. Kara Harp Okulu öğrenci adayları için uygulanacak test türleri ve standartlarını görmek için tıklayınız.

ANKET

Aday öğrenciyi daha iyi tanıyabilmek amacıyla test tipi bir uygulama yapılmaktadır. Bu uygulama neticesinde herhangi bir puanlama veya sıralama yapılmamaktadır.

MÜLAKAT

Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme becerisi, davranışlardaki denge, kendine güveni gibi unsurlar gözlenir. Bunlara bağlı olarak adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilir.

SAĞLIK KURULUNA SEVK VE “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” KARARLI SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI

Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar, askerî öğrenciliğe engel bir sağlık sorunlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi maksadıyla sağlık kuruluna sevk edilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu, KHO içerisinde teşkil edilen Geçici Sağlık Kurulu tarafından verileceğinden, sağlık muayene işlemleri de KHO’da yapılmaktadır.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI

2016 yılında Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2’nci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adaylar, seçim aşamalarında aldıkları puanlara ve 2016 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı sonucuna göre sıralanacaktır.(Lisans Yerleştirme Sınavında MF ve TM puan türlerinin en yükseği esas alınacaktır.) Sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar sevk edildikleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu almaları halinde KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır.ÖSYM-2016 Kılavuzunda Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.

Şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarına, kontenjanın %5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen puan barajının %90’ını alan şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarının başvuruları kabul edilecek ve bu adayların kendi aralarında yapılacak sıralama neticesinde kontenjanın %5’i kadarı okula kaydedilecektir. Kendi hakları ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar %5’lik kontenjanın dışında tutulacaktır.

Tüm seçim aşamalarından sonra adayların değerlendirmesi yapılarak puan sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adaylara duyuru www.kkk.tsk.tr ve www.kho.edu.tr internet adresleri üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, çağrı mektubu gönderilmeyecek ve gazete ilanı verilmeyecektir. Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğundadır. “Sonuçları veya çağrıyı görmedim.” gibi mazeretler yeni bir hak doğurmayacaktır. Bu nedenle, adayların durumlarını internetten takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, birden fazla okul ve bölümün asil ve yedek listesinde yer alabilecektir. Bu durumda olan adaylar, asil ve yedek olma durumlarını da dikkate alarak istedikleri okula kayıt yaptırabilecektir. Yedek listede yer alan adaylardan çağrıldıkları tarihte gelmeyenler, haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

KESİN KAYITLARIN YAPILMASI

Yapılan sağlık muayenesi sonucunda “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adayların belirlenen kontenjan dâhilinde sırası ile okula kesin kayıtları yapılmaktadır. KHO’ya kesin kayıt sırası gelen adaylardan kesin kayıt için aşağıdaki form ve belgeler istenir.

Adayların Kesin Kayıt İçin Getirmeleri Gereken Belgeler:

 • Noter Tasdikli Yüklenme ve Kefalet Senedi (örnek belge için tıklayınız)
 • Lise Diplomasının Aslı,
 • Nüfus Cüzdanın Aslı,
 • 12 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 • Üniversite Sınav Sonuç Belgesi.
İNTİBAK EĞİTİMİ

KHO’ya kesin kayıtları yapılan adaylar 6 hafta süreli intibak eğitimine tabi tutulmaktadırlar. İntibak eğitimi Urla-Menteş/İZMİR bölgesinde bulunan eğitim kampında icra edilmektedir. İntibak eğitimi esnasında öğrencilerin temel askerlik nosyonu kazanmalarına yönelik eğitimleri yaptırılmaktadır.

İntibak süresi içerisinde öğrenci adaylarının Kara Harp Okulu eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmaları amaçlanmaktadır. Bu niteliklere ulaşan öğrenci adayları yemin ederek Kara Harp Okulu öğrencisi statüsüne geçmektedir.