HEDEF BAŞARI Sınav ve Yaşam Rehberi

Cu11272015

Son Güncelleme :Çrş, 11 Kas 2015 9pm

SİTE İÇİ ARAMA

Kara Harp Okulu 2015 Başvuru,Koşullar,Taban Puanlar

kara_harp_okulu

Kara Harp Okulu ile ilgili alım koşulları,taban puanları,seçim aşamaları

KARA HARP OKULU 2015 BAŞVURULARI

Kara Harp Okulu (KHO) Ankara ilinde bulunmaktadır. 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan KHO’dan dört yıllık eğitim sonucunda; Cumhuriyet değer ve kazanımlarını özümsemiş, Atatürkçü Düşünce Sistemini benimsemiş, fiziki ve düşünsel yeterliliği tam, melekeleri gelişmiş, her türlü sosyal hakları/ihtiyaçları güvence altına alınmış ve “Kara Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılayan” Teğmenler mezun olmaktadır.

      

BAŞVURU

 

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

 

1.            Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2.            Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,

 

3.            Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

 

4.            TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

 

5.            2015 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,

 

6.            Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden:

 

a.            11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)

 

b.            11058 Fen Lisesi

 

c.            11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)

 

ç.  11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)

 

d.            11066 Özel Fen Lisesi

 

e.            11025 Özel Lise

 

f.             11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise

 

g.            30028 Lise Programı

 

ğ. 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)

 

h.            50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,

 

ı.   50019 Öğretmen Lisesi,

 

i.             11122 Sosyal Bilimler Lisesi

 

mezunu olmak,

 

7.            En fazla 20 yaşında olmak (1995 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.)

 

8.            2015 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2014 yılında mezun olmak.

 

9.            Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.

 

10.          27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

 

11.          Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

 

12.          Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

 

13.          Okula karşı sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

 

14.          Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

 

15.          Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

 

16.          Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.

 

17.          Harp Okulları seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinden elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

 

18.          Birden fazla Harp Okuluna başvurmak isteyen adayların, belirtilen İnternet adreslerine girerek her bir okul için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

 

KARA HARP OKULU

 

Kara Harp Okulu, Ankara ilinde bulunmaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutan- lığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askerî yüksek öğretim kurumudur.

 

Dört yıllık üniversite statüsünde olan Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasının yanı sıra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.

 

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita ve Jandarma sınıflarında subay yetiştirilmektedir.

 

Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar.

 

Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (Yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

 

Kara Harp Okulu mezunu subaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkânlarla birlikte kıt’a görevinde başarılı subaylara yurt dışında temel ihtisas kursları ile yüksek lisans, doktora eğitimi ve meslek hayatında yurt dışı geçici/daimi görev imkânları da sunulmaktadır.

 

Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceğini bir subay ve lider olarak çizmek isteyen gençlerimizi Kara Harp Okuluna bekliyoruz.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

 

Kara Harp Okulu Aday Adayı olmak isteyenler 25 Mart-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr İnternet adresine girerek ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaktır.

 

Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yük- sek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir.

 

Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek alan adayların İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi, Bedenî Yeterlilik Sınavı, Mülakat) çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri http://www.kho.edu.tr ve www.kkk.tsk.tr İnternet adreslerinde yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.)

 

Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2’nci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adaylar, seçim aşamalarında aldıkları puanlara ve 2015 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı sonucuna göre sıralanacaktır. (Lisans Yerleştirme Sınavında MF ve TM puan türlerinin en yükseği esas alınacaktır.) Sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar sevk edildikleri askerî hastaneden “Askerî Öğrenci Olur” raporu almaları halinde KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır.

 

2015 ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır. (Değerlendirme, asil ve yedek adayların tespit edilmesi ile ilgili detaylı bilgi 25 Mart-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilecektir.)

 

İnternet adresi : http://www.kkk.tsk.tr , http://www.kho.edu.tr Telefon Numarası : (0312) 417 51 90-96 (7 Hat)

 

b.    YGS ve LYS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır? 2015 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” Bölümünü İşaretlemek Zorunlu mudur?

 

(1)    Kara Harp Okuluna başvurabilmek için 2015yılında yapılacak YGS’ye (Müteakiben nihai değerlendirmede kullanılmak üzere LYS’ye) girmek zorunludur.

 

(2)    Öğrencilerin, 2015 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” alanını işaretlemiş ya da işaretlememiş olmalarına bakılmaksızın, başvuru kılavuzunda belirtilen usullerle (www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinden) başvurmaları zorunludur.

 

 

 

    Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

 

(1)    Başvuru koşullarından herhangi birini taşımıyorsanız veya bu kılavuzda belirlenen okul türleri ve öğrenim kollarından mezun değilseniz, başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

 

(2)    Genel ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından referans numarası verilmektedir. Referans numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece kendi belirlediğiniz şifre ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SEÇİM AŞAMALARI


a.    İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına Kimler Çağrılacaktır?


(1)    Başvuru koşullarını taşıyarak ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylar; YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı (Erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı)” belirlenecektir.
(2)    Başvurusu kabul edilenler arasından seçim aşamalarına çağrılanlar, www.kkk.tsk.tr ve www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinden ilan edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları için çağrılan adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır. Mağdur olmamanız için, başvuruların tamamlanmasını müteakip Haziran ayı başında durumunuzu öğrenmek üzere www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adresinden bilgilerinizi kontrol etmelisiniz.

b.    İkinci Seçim Aşaması Sınavları Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

(1)    İkinci seçim aşaması sınavları genel ağda yayımlanacak tarihte, Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/ANKARA)nda yapılacaktır.

(2)    Otobüsle AŞTİ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek Kızılay’a, Kızılay’dan Sokullu-Dikmen dolmuşlarıyla veya yaya olarak Kara Harp Okulu Komutanlığı (Maliye Bakanlığı Yanı) 1 Numaralı Nizamiyesine gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Kızılay yönünden nasıl gelineceği belirtilmiştir.

c.    İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1)    Başvuruların tamamlanmasını müteakip, ikinci seçim aşaması faaliyetleri ile ilgili hususlar www.kkk.tsk.tr ve www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinden ilan edilecektir.

(2)    Genel  ağda  yayımlanan  sayfada adayların  hangi  yolu  izleyecekleri  ve  seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde neler getirecekleri ayrıntılı olarak belirtilecektir.
 
UYARI: YGS sonuçları açıklandıktan sonra genel ağ sayfamızı sorgulayarak durumunuzu ve yapacaklarınızı öğreniniz. Bu işlemde geç kalmanız hâlinde seçim aşamalarına çağrılmanıza rağmen katılamayabilirsiniz.

ç.    İkinci Seçim Aşaması Sınavları Nelerdir?

Seçim aşamaları;

(1)    Başvuru Evraklarının Kontrolü,

(2)    Ön Sağlık Muayenesi,

(3)    Bedenî Yeterlilik Sınavı,

(4)    Mülakat (Görüşme),

(5)    Sağlık Kurulu Muayenesi.

d.    İkinci Seçim Aşaması Sınavları Nasıl Uygulanacaktır?

(1)    Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvurular, ÖSYM’den alınan bilgiler, başvuru formunuzdaki beyanlarınız ve sınavlara getirdiğiniz belgeler göz önüne alınarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede, beyanınıza göre başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınız, öngörülen bölümlerden mezun olup olmadığınız ve diğer hususlar değerlendirilecektir (ÖSYM’den alınan bilgilerle, beyanınız çeliştiğinde ÖSYM’den alınan bilgiler doğru kabul edilecektir).

(2)    Ön Sağlık Muayenesi:

(a)    Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı kontrol edilmektedir. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde öngörülen kriterlere göre; adayların ön sağlık muayenesi yapılmaktadır.

(b)    Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; adayların uygun boy ve kiloda olup olmadığından (Yaş ve cinsiyete göre boy-kilo oranları TABLO-1 ve TABLO-2’dedir.), düztabanlığı bulunmadığından,  yüzünde ve vücudunda leke, yanık, derin ve uzun kesik izi bulunmadığından (Diğer nitelikler için TSK Sağlık Yeteneği  Yönetmeliği incelenebilir.) emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

(3)    Bedenî Yeterlilik Sınavı:

(a)    Ön sağlık muayenesinden başarı ile geçen adaylar, Bedenî Yeterlilik Sınavına alınmaktadırlar. Bu sınav, adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak beş farklı branşta yapılmaktadır. Bunlar;


oluşmaktadır.
 
(I)    Barfikste kol çekme (bayan adaylar için barfikste asılı bekleme),

(II)    Durarak uzun atlama,

(III)    Mekik,

(IV)    Basketbol topu fırlatma,

(V)    400  m  koşu  (bayan  adaylar  için  800  m  koşu)  aşamalarından


(b)    Bu sınava önceden hazırlanarak gelmeniz başarınızı artıracaktır. Testten
 
alacağınız  notlar,  değerlendirmenize  doğrudan  etki  edecektir.  Bedenî  Yeterlilik  Sınavında belirlenen barajları geçemeyen adaylar elenecektir.
 
(I)    Koşuyu geçemeyen veya koşu hariç birden fazla branştan (2 ve daha fazla) başarısız olan adaylar not ortalamasına bakılmaksızın elenir.

(II)    Bütün branşlardan alınan toplam ortalama puanın, baraj puanından (baraj 10) düşük olması durumunda aday bedenî yetenek sınavından elenmiş olur. Erkek adaylar için branşlara göre baraj dereceleri TABLO-3’te, bayan adaylar için TABLO-4’tedir.

(4)    Mülakat (Görüşme):

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güveni gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

(5)    Sağlık Kurulu Muayenesi:

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla, askerî sağlık teşkillerine sevk edilmektedir.

Diğer Kuvvet Komutanlıklarının Harp Okulları veya Meslek Yüksekokullarına giriş için alınmış olan “Askerî Öğrenci Olur.” kararlı sağlık raporları, geçerli kabul edilmektedir. Bu durumda olan adaylar, ayrıca askerî sağlık teşkillerine sevk edilmezler. Almış oldukları ön raporun aslı veya onaylı fotokopisi yeterli olmaktadır.

e.    Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1)    Kara Harp Okuluna sivil kaynaktan başvuran adayların değerlendirilmesi:
İkinci seçim aşamasının her sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, bedenî yeterlilik sınavından aldıkları puanın %15’i, mülakat sınavından aldıkları puanın % 15'i ve ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)ndan aldıkları puanın (MF-1, MF-2, MF- 3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden en yüksek olanı) %70'inin (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) toplamından oluşan sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlanmak üzere sıralanarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Belirlenen bu adaylardan kontenjan kadarı KHO’ya girmeye hak kazanacaktır. ÖSYM-2015 Kılavuzunda Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.

(2)    Şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarının değerlendirilmesi:

Şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarına, kontenjanın %5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen puan barajının %90’ını alan şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarının başvuruları kabul edilir ve bu adayların kendi aralarında yapılacak sıralama neticesinde kontenjanın %5’i kadar olan adayın okula kaydedilmesi sağlanır. Kendi hakları ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar %5’lik kontenjanın dışında tutulur.

f.    Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıtlar Nasıl Yapılacaktır?

Tüm seçim aşamalarından sonra adayların değerlendirmesi yapılarak puan sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adaylara duyuru www.kkk.tsk.tr ve www.kho.edu.tr genel ağ adresleri üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, çağrı mektubu gönderilmeyecek ve gazete ilanı verilmeyecektir. Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğundadır. “Sonuçları veya çağrıyı görmedim” gibi mazeretler yeni bir hak doğurmayacaktır. Bu nedenle, adayların durumlarını genel ağdan takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, birden fazla okul ve bölümün asil ve yedek listesinde yer alabilecektir. Bu durumda olan adaylar, asil ve yedek olma durumlarını da dikkate alarak istedikleri okula kayıt yaptırabilecektir. Yedek listede yer alan adaylardan çağrıldıkları tarihte gelmeyenler, haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

 

 

Kara Harp Okulu Öğrenci Adayları İçin Uygulanacak Bedeni Yeterlilik Test Konuları ve Standartları

 

Erkek Adaylar
400 M. KOŞU (SN) *DURARAK UZUN ATLAMAMEKİK (1 DK.)BARFİKSTE KOL ÇEKMEBASKETBOL TOPU FIRLATMA
SÜREPUANCM.PUANTEKRARPUANTEKRARPUANMETREPUAN
70-75 10 190-195 10 30-32 10 4 10 12-13 10
69 15 196-200 20 33-35 20 5 20 14-15 20
68 20 201-205 30 36-38 30 6 30 16-17 30
67 25 206-210 40 39-41 40 7 40 18-19 40
66 30 211-215 50 42-44 50 8 50 20-21 50
65 40 216-220 60 45-47 60 9 60 22-23 60
64 50 221-225 70 48-50 70 10 70 24-25 70
63 60 226-230 80 51-53 80 11 80 26 80
62 70 231-235 90 54-56 90 12 90 27 90
61 80 236   + 100 57 + 100 13+ 100 28+ 100
60 90                
59 100                

 

Bayan Adaylar
800 M. KOŞU (SN) *DURARAK UZUN ATLAMAMEKİK (1 DK.)BARFİKSTE AÇIK
TUTUŞTA BEKLEME
BASKETBOL TOPU FIRLATMA
SÜREPUANCM.PUANTEKRARPUANSANİYEPUANMETREPUAN
4.20-4.30 10 150-154 10 15-18 10 25-27 10 7-8 10
4.19-4.10 20 155-159 20 19-22 20 28-30 20 9-10 20
4.09-4.00 30 160-164 30 23-26 30 31-33 30 11-12 30
3.59-3.50 40 165-169 40 27-30 40 34-35 40 13-14 40
3.49-3.40 50 170-174 50 31-34 50 36-37 50 15-16 50
3.39-3.30 60 175-179 60 35-38 60 38-39 60 17-18 60
3.29-3.20 70 180-184 70 39-42 70 40-41 70 19-20 70
3.19-3.10 80 185-189 80 43-46 80 42-43 80 21 80
3.09-3.00 90 190-194 90 47-49 90 44-45 90 22 90
2.59 VE ALTI 100 195+ 100 50+ 100 46+ 100 23+ 100

 

AÇIKLAMALAR:

 

* Adaylar; bedeni yetenek sınavında koşu hariç diğer branşlardan bir tanesinden başarısız olması halinde elenmesi yerine, koşu dahil bütün branşlardan alınan toplam ortalama puanın, tespit edilen yeterli ortalama puana eşit ( baraj: 10) veya daha fazla olması halinde bedeni yetenek sınavından başarılı kabul edilir. Koşuyu geçemeyen veya koşu hariç birden fazla branştan (2 ve daha fazla) başarısız olması halinde not ortalamasına bakılmaksızın elenir.

 

KARA HARP OKULU ÖĞRENCİ ADAYLARI BOY-KİLO STANDARTLARI

 

18 VE ALTI YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY KİLO STANDARTLARI (BAYAN ADAYLAR)
YAŞBOY ALT SINIR (cm)AĞIRLIK ALT SINIR (kg)AĞIRLIK ÜST SINIR (kg)
16 160 cm 45 65
17 162 cm 47 68
18 163 cm 50 69

 

19 VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY KİLO STANDARTLARI (BAYAN ADAYLAR)
BOY (cm)AĞIRLIK ALT SINIR (kg)AĞIRLIK ÜST SINIR (kg)
164 51 72
165 52 72
166 52 72
167 53 73
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94

 

18 VE ALTI YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY KİLO STANDARTLARI (ERKEK ADAYLAR)
YAŞBOY ALT SINIR (cm)AĞIRLIK ALT SINIR (kg)AĞIRLIK ÜST SINIR (kg)
16 164 cm 50 68
17 166 cm 51 71
18 168 cm 53 73

 

19 VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY KİLO STANDARTLARI (ERKEK ADAYLAR)
BOY (CM)AĞIRLIK ALT SINIR (kg)AĞIRLIK ÜST SINIR (kg)
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104

 

   

kara-harp-okulu-basvuru-kosullari

ÖĞRENCİ ALIM FAALİYETLERİNİN AŞAMALARI

ADAYLARIN KHO SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMASI VE KARŞILANMASI

Kara Harp Okulu’na ön kayıt başvurusunda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenecektir. Tespit edilen baraj puanını alan adayların hangi tarihlerde KHO seçim aşaması sınavlarına (anket, psikolojik test, ön sağlık, bedeni yeterlilik testi ve mülakat) katılacakları ve beraberlerinde hangi belgeleri getirmeleri getirdiği KHO'nun internet adresi üzerinden ilan edilmektedir. Kendilerine tahsis edilen tarih ve saatte KHO’na gelen adaylar gruplar halinde okula alınmaktadır. Aday öğrencilerle birlikte KHO’na gelen ailelerin de çay bahçesinde dinlenmeleri, kantin ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanmaktadır.

 

kho_aday_karsilama

kho-dinlenme-bekleme

EVRAK KONTROL

KHO seçme sınavlarına alınmadan önce adayların öncelikle evrakları kontrol edilmektedir. Evrak kontrol işleminden sonra her bir aday için sınav takip dosyası hazırlanarak görevli personel eşliğinde adaylar sınav merkezlerine alınmaktadır. Eksik veya uygun olmayan evrak ile KHO seçim aşaması sınavlarına gelen adayların sınavlara katılmalarına izin verilmez.

kho-evrak-kontrolu

Adayların KHO Seçme Sınavlarına Gelirken Yanlarında Getirmeleri Gereken Belgeler Şunlardır:

 

- TSK Şehit/Gazi Çocuklarına Ait Belge,

- KHO Sınava Giriş Belgesi,

- Öğrenim Durum Belgesi,

- Askeri Öğrenci Adayı Aile Kimlik Bilgileri Formu,

- Üniversite Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi veya internetten alınan çıktısı,

- Nüfus Cüzdanının Aslı ve iki suret fotokopisi,

- Son üç ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve iki adet onaylı fotokopisi,

- Adayın kendisi, anne, baba ve reşit olan kardeşlerinin adli sicil kaydı,

- Üzerine adayın yazışma adresi yazılı ve içine taahhütlü mektup pulu konulmuş zarf,

- Yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş

- Bedeni Yeterlilik Testi için eşofman/şort, mayo (yüzme testi için) ve spor ayakkabısı.

Gerekli formları Nisan – Mayıs aylarında KHO Başvuru Kılavuzundan temin edebilirsiniz.

kho-adaylarin-sinav-yerlerine-alinmasi

PSİKOLOJİK TEST VE ANKET

Adayların kişilik ve ruhsal özelliklerini ortaya çıkarıcı nitelikte aday öğrenciyi daha iyi tanıyabilme amacıyla test tipi bir uygulama yapılmaktadır. Bu uygulama neticesinde herhangi bir puanlama veya sıralama yapılmamaktadır.

kho-test-anket

ÖN SAĞLIK MUAYENESİ

Aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek boy ve kiloları ölçülmekte ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak yapılan fiziki muayene ile sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adayların diğer aşamalara katılmasına izin verilmez. Boy ve kilo standartları Nisan – Mayıs aylarında KHO Başvuru Kılavuzunda açıklanacaktır.

kho-boy-kilo-on-saglik

BEDENİ YETERLİLİK TESTİ

Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanır. Öğrenci adaylarının testlerden aldıkları dereceler nota dönüştürülür. Bedeni yetenek sınavında başarısız olan adaylar mülakat sınavına katılamazlar. Bedeni yeterlilik sınavında adaylara; Barfiks, Durarak Uzun Atlama, Mekik, Basketbol Topu Fırlatma ve Koşu (erkekler 400 m, bayanlar 800 m) branşlarından testler uygulanmaktadır. Ayrıca adaylar, yüzme seviyelerinin tespit edilmesi maksadıyla yüzme testine tabi tutulurlar. Adayların yüzme seviyeleri, başarı sıralamasına etki etmemektedir. Kara Harp Okulu öğrenci adayları için uygulanacak test türleri ve standartlarını aşağıda bulabilirsiniz.

kho-barfiks

kho-durarak-uzun-atlama

kho-mekik

kho-basket-topu-firlatma

kho-kosu

kho-yuzme

MÜLAKAT
Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilir. Adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilir.

 

 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2010 yılında Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek Ön sağlık, Bedeni Yetenek Testi ve Mülakat seçmeleri sonucunda başarılı olan adayların, Bedeni Yeterlilik Sınavından alacakları puanının %15’i ile mülakat sınavından alacakları puanın % 15'i, ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS); MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacakları puanlardan en yükseğinin %70'ine ilave edilerek asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar KHO’na girmeye hak kazanacaklardır. ÖSYM-2010 Kılavuzunda Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.

 

 

ASKERİ HASTANEYE SEVK İŞLEMLERİ

Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar, askeri öğrenciliğe engel bir sağlık sorunlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi maksadıyla tam teşekküllü asker hastanesine sevk edilmektedir.

kho-askeri-hastaneye-sevk

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Yapılan sağlık muayenesi sonucunda “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adayların belirlenen kontenjan dahilinde sırası ile okula kesin kayıtları yapılmaktadır. KHO’na kesin kayıt sırası gelen adaylardan kesin kayıt için gerekli olan form ve belgeler istenir.

kho-kesin-kayit

Adayların Kesin Kayıt İçin Getirmeleri Gereken Belgeler Şunlardır:

 

- Yüklenme ve Kefalet Senedi (Noter tasdikli),

- Kişisel ve Aile Bildirim Formu,

- Lise Diplomasının Aslı,

- Nüfus Cüzdanın Aslı,

- İkametgâh Belgesi,

- 12 Adet Vesikalık Fotoğraf,

- Üniversite Sınav Sonuç Belgesinin Aslı,

- Askeri Hastaneden Alınan Sağlık Raporu,

 

Gerekli formları KHO K.lığından temin edebilirsiniz.

İNTİBAK EĞİTİMİ

KHO’na kesin kayıtları yapılan adaylar 4-5 Hafta süreli intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimi Urla-Menteş/İZMİR bölgesinde bulunan eğitim kampında icra edilmektedir. İntibak eğitimi esnasında öğrencilerin şahsi disiplin ve birlik disiplini konularında bilinçlenmeleri; amir ve üstlerinin ikazına gerek kalmadan kanun, yönetmelik, yönerge ve emirler doğrultusunda hareket etme davranışını kazanmaları sağlanır.

kho-intibak-egitimi

YEMİN TÖRENİ

İntibak süresi içerisinde öğrenci adaylarının Kara Harp Okulu eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmaları amaçlanmaktadır. Bu niteliklere ulaşan öğrenci adayları ant içerek Kara Harp Okulu öğrencisi statüsüne geçerler.

kho-yemin-toreni

 

 

 

 

logol TÜM SORULARINIZ İÇİN HEDEF BAŞARI FACEBOOK SAYFASI

 

 

 

 

 

Web Analytics