HEDEF BAŞARI Sınav ve Yaşam Rehberi

Cts11282015

Son Güncelleme :Çrş, 11 Kas 2015 9pm

SİTE İÇİ ARAMA

2014 Harp Okulları Başvuru Tarihleri,Taban Puanları

kara-deniz-hava-harp-okulu-hedef-basari

Harp Okulları başvuruları ne zaman, taban puanları ne kadar,hangi aşamalar var?

 

HARP OKULLARI ÖN BAŞVURULARI BAŞLADI

 

 

HARP OKULLARI GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

Harp okullarının genel başvuru koşulları incelendiğinde TC vatandaşı olmak, arşiv soruşturmasında şüpheli veya sakıncalı bulunmamak, askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamaış olmak, TSK sağlık Yönetmeliği'ne göre askeri öğrenci olmasında engel bulunmaması, YGS ve LYS sınavlarında tespit edilen taban puanları almış olmak, mesleki eğitim veren bir liseden mezun olmamak, en fazla 20 yaşında olmak, 2014 yılı Haziran döneminde veya 2013 yılında mezun olmak gibi temel şartlar bulunmaktadır. Adayların en çok merak ettiği sorulardan biri hangi okul mezunlarının harp okullarına başvuracağıdır. Belirtilen liselerden mezun olanlar Harp Okullarına başvurabilirler: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Genel Lise, Özel Lise, Özel Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi (bu lise sadece Kara Harp Okulu'na başvurabilir). Bunların dışında kalan tüm liseler (Ticaret, Kız Meslek, Endüstri Meslek, İmam Hatip vb lise mezunları) Anadolu bölümünden bile mezun olsalar Harp Okullarına başvuru yapamazlar.

 

KARA HARP OKULU

kara_harp_okulu

Başvuru Koşulları:

 1. Harp Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,
 2. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,
 3. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),
 4. Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,
 5. Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
 6. Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
 7. Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,
 8. Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,
 9. Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden "ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR" kaydını içeren sağlık raporu almak,
 10. Devam mecburiyeti olan ve aşağıda belirtilen okul türlerinden mezun olmak,
  • 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî Liseler),
  • 11058 Fen Lisesi,
  • 11017 Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler),
  • 11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler),
  • 11066 Özel Fen Lisesi,
  • 11025 Özel Lise,
  • 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise,
  • 30028 Lise Programı,
  • 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı),
  • 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,
  • 50019 Öğretmen Lisesi,
  • 11122 Sosyal Bilimler Lisesi.
 11. Öğreniminin herhangi bir safhasında yukarıda belirtilen okul türleri dışındaki okullarda okumamış olmak,
 12. Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, 2014 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),
 13. 2014 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve K.K.K.lığınca belirlenecek olan asgari puanı (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş) almış olmak,
 14. Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını, lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda K.K.K.lığı tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirilecektir.),
 15. Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.
 16. En fazla 20 yaşında olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2014 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1994 yılında doğanlar için 2014-1994 = 20 yaş),
 17. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.
 18. Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan TABLO-1 ve TABLO-2’ de belirtilen boy ve ağırlık standartları aranır.

 

Başvuru Biçimi ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları

Kara Harp Okulu Aday Adayı olmak isteyenler 2014 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askerî okullara girme isteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Kara Harp Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrıca aşağıdaki KHO İnternet adresinden 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında ön kayıt başvurusu yapacaklardır. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir. Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek alan adayların İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi, Bedenî Yeterlilik, Sağlık Kurulu Muayenesi ve Mülakat) çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri http://www.kho.edu.tr ve www.kkk.tsk.tr İnternet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı yapılmayacaktır.

Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2’nci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adaylar, seçim aşamalarında aldıkları puanlara ve 2014 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı sonucuna göre sıralanacaktır.(Lisans Yerleştirme Sınavında MF ve TM puan türlerinin en yükseği esas alınacaktır.) Sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar sevk edildikleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu almaları halinde KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır.

ÖSYS-2014 Kılavuzu’nda belirtilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.

 
KHO SEÇİM AŞAMALARI

kho ogrenci alimi

Kara Harp Okulunda Yapılan İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri

 1. ADAYLARIN KHO SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMASI VE KARŞILANMASI
 2. EVRAK KONTROLÜ
 3. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ
 4. BEDENÎ YETERLİLİK TESTİ
 5. ANKET
 6. MÜLAKAT SINAVI
 7. SAĞLIK KURULUNA SEVK VE ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR KARARLI SAĞLIK RAPORUNUN ALINMASI
 8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI
 9. KESİN KAYITLARIN YAPILMASI
 10. İNTİBAK EĞİTİMİ’nden oluşmaktadır.

KHO’daki ikinci seçim aşaması faaliyetleri 3-5 gün arasında sürmektedir. İkinci seçim aşaması faaliyetleri, aşağıdaki akış şemasında sunulmuştur.

kho ogrenci alimi 1

KHO 2013 YILI BARAJ PUANI

2013 yılı baraj puanları; YGS-1,2,5 ve 6 ham puan türünden erkek adaylar için 290, bayan adaylar için 300 olarak belirlenmiştir. Puan türleri ve baraj puanları her yıl yeniden tespit edilmektedir.

 

 

KARA HARP OKULU BAŞVURU KRİTERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DENİZ HARP OKULU

dho

 

 

ÖN KAYIT İŞLEMLERİ ve İKİNCİ SEÇİM AŞAMA SINAVLARINA ÇAĞRI ESASLARI

1.   Deniz Harp Okuluna 2014 yılında erkek ve bayan öğrenciler alınacaktır. Deniz Harp Okuluna başvuru koşullarını taşıyan ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin Deniz Subayları arasında yerini almak isteyen öğrencilerin 25 MART-15 MAYIS 2014 tarihleri arasında internet sitemizdeki (www.dho.edu.tr) ön kayıt programını kullanarak ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir.

2.   İNTERNET ÜZERİNDEN ön kayıt başvurusu yapmayanlar ikinci seçim aşama sınavlarına (ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüşme) çağrılmayacaklardır. Şahsen ve posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir.

3.   Başvuruda bulunan adaylar 2014 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavından(YGS) YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde aldıkları puanlardan, yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanı” belirlenecektir.

4.   Belirlenecek taban puandan daha yüksek puan alan adaylar ikinci seçim aşama sınavlarına (ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüşme) çağrılacaktır. İkinci seçim aşama sınavlarına çağrılan adaylar Haziran (2014) ayı içerisinde internet sitemizde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir çağrı yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. (Adaylar İhtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri internet sitemizden temin edebileceklerdir)

5.   Çağrı yapılan adaylardan başvuru koşullarına uymayanlar, belgeleri eksik veya hatalı olanlar ya da ön kayıtta hatalı, yanlış ve eksik bilgi verdikleri tespit edilenler ikinci seçim aşama sınavlarına alınmayacaklardır.

6.   Deniz Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek olan ikinci seçim aşamalarında başarılı olan adayların, bedeni yeterlilik testleri ve görüşme aşamasında aldıkları puanlar ile 2014 yılı Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-1 ve MF-4 puan türlerinde alacakları puanın yüksek olanı dikkate alınarak “aday performans puanları” tespit edilecektir.

7.   İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “aday performans puanlarına” göre sıralanacak, kontenjana girerek sevk edilecekleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu alan adayların kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. İkinci seçim aşama sonuçları, Lisans Yerleştirme Sınav (LYS) sonuçlarının açıklanmasını müteakip internet sitemizde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

8.   ÖSYS aday bilgi formunda “Askeri Okullara Girme İsteği” kutucuğu bulunmaktadır. Bu kutucuk istatistik ve bilgi edinme amaçlıdır. Bu kutucuğu işaretlemek ya da işaretlememek Deniz Harp Okuluna başvuruyu etkilememektedir.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru ve açıklamalar zamanı geldikçe internet sitemizde (www.dho.edu.tr) yayınlanacaktır. Lütfen internet sitemizden bu duyuru ve açıklamaları takip ediniz.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

A-  ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR

1.   Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2014 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak.

2.   ÖSYS Kılavuzunda Harp Okulları Genel Başvuru koşulları altıncı maddede belirtilen okul türlerinden mezun olmak.

3.   Öğreniminin herhangi bir safhasında ikinci maddede belirtilen okullar dışında herhangi bir okulda okumamış olmak.

4.   2014 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılı mezunu olmak. (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar)

5.   Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak.

B-  SAĞLIK İLE İLGİLİ KOŞULLAR

1.   TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, derecesine bakılmaksızın herhangi bir göz kusuru (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop, astigmat vb.) bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak,

2.   TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine sahip olduğunu ikinci seçim aşamalarında başarılı olduktan sonra sevk edilecekleri asker hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek.

                       

3.   Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak).

C-  YAŞ, BOY VE KİLO İLE İLGİLİ KOŞULLAR

1.   En fazla 20 (1994 ve sonrası doğumlu) yaşında olmak (Yaş düzeltmesi yaptıranların, düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır).

2.   Yapılacak ön sağlık muayenesinde yaşa göre boy-kilo değerleri TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar içinde olmalıdır (Olması gereken boy-kilo ölçüleri Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir). Boy ve kilo çıplak ayakla, şort/mayo giyilmiş olarak ölçülür. Değerlendirmeler uzman doktorlarca TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usuller çerçevesinde yapılmaktadır.

 
Ç-  ÖZEL KOŞULLAR

1.   Yapılacak sınav, görüşme ve diğer seçim aşamalarında başarılı olmak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjanlar içerisinde olmak.

2.   Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

3.   İntibak eğitiminde başarılı olmak.

4.   Deniz Harp Okulu için ilan edilen “İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’ı oranında puan alan şehit, malül gazi ve muharip gazi çocukları ikinci seçim aşamalarına davet edilir. Seçim aşamalarında başarılı olan bu vasıftaki öğrencilere alınacak öğrenci sayısının %5’i oranında kontenjan verilir. Bu nitelikteki adaylar durumlarını belgelemek zorundadır.

D-  DİĞER KOŞULLAR

1.   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.   27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

3.   Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

4.   Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek. (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek)

5.   Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

6.   Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

 

 

İKİNCİ SEÇİM AŞAMA SINAVLARINA AİT AÇIKLAMALAR

 

1.   Başvurusu kabul edilen ve ikinci seçim aşamalarına girmeye hak kazanan adaylar ile ikinci seçim aşamaları için istenen belgeler, Haziran (2014) ayı içerisinde internet sitemizde ilan edilecektir. Bu adaylar istenen belgeler ile birlikte kendilerine bildirilen tarihte Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla/İSTANBUL adresinde hazır bulunacaklardır. Adayların ikinci seçim aşamalarına gelirken yanlarında, tükenmez/dolma kalem, ön sağlık aşaması için şort/mayo, bedeni yeterlilik aşaması için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.

 

2.   İkinci Seçim Aşamaları; KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ, ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, BEDENİ YETERLİLİK ve GÖRÜŞME AŞAMALARI’ndan oluşmaktadır.

 

     

 

      a. KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ: Görüşme aşaması öncesi adayı daha iyi tanıyabilmek amacıyla uygulanmaktadır.

 

     

 

      b. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ  : Ön sağlık kurulu, adayların gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığını incelemek ve adayları sağlık yönünden değerlendirmekle görevlidir. Muayenede adayların ortopedik rahatsızlıkları, cilt ve deri hastalıkları, dış görünümü bozan rahatsızlıkları, boy-kilo uyumsuzlukları, görme ve işitme bozuklukları, ağız ve diş hastalıkları ile genel sağlık muayeneleri yapılır. Gerekli sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar için itiraz muayenesi niteliğinde ikinci bir muayene yapılmaktadır. Kurulca verilen bu son karar kesin olup, adayın bu karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

 

     

 

      c. BEDENİ YETERLİLİK TESTİ: Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonunu ortaya çıkaran testler uygulanmaktadır. Aşağıda verilen alt sınır değerleri bu testlerden başarılı olabilmek için belirlenmiş asgari değerlerdir ve alt sınır değerlerini yapan adaylar 100 üzerinden 10 puan alabileceklerdir. Adaylar alt sınır değerlerinin üzerinde performans gösterdiklerinde, alacakları puanlar performanslarına göre kademeli olarak artacaktır. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler ise 100 tam puan alacaklardır.

 

BEDENİ YETERLİLİK TESTLERİ ve SINIR DEĞERLERİ

 

ERKEK

 

BAYAN

TEST

ALT SINIR

ÜST SINIR

 

TEST

ALT SINIR

ÜST SINIR

400 m. Koşu

84 sn.

60 sn.

 

800 m. Koşu

270 sn.

180 sn.

Barfikste Kol Çekme

1 tekrar

10 tekrar

 

Barfikste Açık Tutuşta Bekleme

10 sn.

55 sn.

Durarak Uzun Atlama

165 cm.

210 cm.

 

Durarak Uzun Atlama

125 cm.

170 cm.

Baketbol Topu Fırlatma

7 m.

16 m.

 

Baketbol Topu Fırlatma

5 m.

14 m.

Mekik         (1 Dakikada)

20 tekrar

50 tekrar

 

Mekik           (1 Dakikada)

10 tekrar

35 tekrar

 

400 m.KOŞU - 800 m.KOŞU

DURARAK UZUN ATLAMA

MEKİK

 
 

SÜRE SN.

ERKEK PUAN

 

SÜRE   SN.

BAYAN PUAN

CM.

ERKEK PUAN

 

CM.

BAYAN PUAN

TEKRAR

ERKEK PUAN

 

TEKRAR

BAYAN PUAN

 

>84

0

 

>270

0

<165

0

 

<125

0

<20

0

 

<10

0

 

84

4

 

270

4

165

1,5

 

125

1,5

20

1,5

 

10

1,5

 

82

8

 

260

8

170

3

 

130

3

22

3

 

11

3

 

80

12

 

250

12

175

4,5

 

135

4,5

24

4,5

 

12

4,5

 

78

16

 

240

16

180

6

 

140

6

26

6

 

13

6

 

76

20

 

230

20

185

7,5

 

145

7,5

28

7,5

 

14

7,5

 

74

24

 

220

24

190

9

 

150

9

30

9

 

15

9

 

72

28

 

210

28

195

10,5

 

155

10,5

34

10,5

 

19

10,5

 

70

32

 

200

32

200

15

 

160

15

38

15

 

23

15

 

65

36

 

190

36

205

13,5

 

165

13,5

44

13,5

 

29

13,5

 

60

40

 

180

40

210

15

 

170

15

50

15

 

35

15

 

 

BASKETBOL TOPU FIRLATMA

BARFİKSTE KOL ÇEKME - BARFİKSTE TUTARAK BEKLEME

METRE

ERKEK PUAN

 

METRE

BAYAN PUAN

TEKRAR

ERKEK PUAN

 

SN.

BAYAN PUAN

<7

0

 

<5

0

<1

0

 

<10

0

7

1,5

 

5

1,5

1

1,5

 

10

1,5

8

3

 

6

3

2

3

 

15

3

9

4,5

 

7

4,5

3

4,5

 

20

4,5

10

6

 

8

6

4

6

 

25

6

11

7,5

 

9

7,5

5

7,5

 

30

7,5

12

9

 

10

9

6

9

 

35

9

13

10,5

 

11

10,5

7

10,5

 

40

10,5

14

15

 

12

15

8

15

 

45

15

15

13,5

 

13

13,5

9

13,5

 

50

13,5

16

15

 

14

15

10

15

 

55

15

 

Herhangi dört testten alt sınır derecesi üstünde yeterlilik gösteren adaylar başarılı kabul edileceklerdir. İki veya daha fazla testten başarısız olan adaylara başarısız oldukları testlerden bir hak daha verilir. İkinci hakkında da başarısız olan adaylar elenirler.

 

 

 

 

 

      ç.     GÖRÜŞME KURULU: Konularında uzman personelden teşkil edilen görüşme kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.

 

      d.     PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olan her aday için bir “Aday Performans Puanı” tespit edilir.“Aday Performans Puanı” aday öğrencilerin Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanı (MF-1 ve MF-4’ün yüksek olanı), bedeni yeterlilik puanı ve görüşme puanı dikkate alınarak hesaplanır.

 

3.   İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askeri Öğrenci Olur” raporu almak üzere asker hastanelerine sevk edilir.

 

4.   İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “Aday Performans Puanlarına” göre sıralanır. Kontenjana giren ve sevk edildikleri asker hastanesinden “Askeri Öğrenci Olur” raporu almış olan adayların kesin kayıt işlemleri yapılır. İkinci seçim aşama sonuçları ile kesin kayıt için istenen belgeler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasından sonra internet sitemizde ilan edilir.

 

NOT: Tüm duyuru ve çağrılar sadece internet sitemiz vasıtası ile yapılır, ayrıca posta yolu ile duyuru ve çağrı yapılmaz, belge gönderilmez.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

S.NO

SORU

CEVAP

1

Deniz Harp Okuluna girmek istiyorum, öncelikle ne yapmam gerekir?

Deniz Harp Okulu başvuru koşullarını okuyunuz. Başvuru koşullarına uygunsanız, öncelikle                   25 Mart - 15 Mayıs 2014 tarihleri arasında internet sitemizden ön kayıt başvurusu yapmanız gerekmektedir.

2

Ön kayıt başvurusunda ne gibi bilgiler istenmektedir?

Ön kayıt başvurusunda TC numarası, isim soy isim gibi birkaç temel bilgi istenmektedir. Bir adayın başvurusu   2-3 dakikayı geçmemektedir.

3

Deniz Harp Okuluna ön kayıt başvurusu yapmak istiyorum.  Ön kayıt başvurusunu posta ile veya şahsen başvurarak yaptırabilir miyim?

Posta ile veya şahsen başvuru kabul edilmemektedir. Deniz Harp Okuluna ön kayıt başvurusu sadece internet kanalıyla yapılmaktadır.     25 Mart - 15 Mayıs 2014 tarihleri arasında internet sitemizden ön kayıt başvurusu yapmanız gerekmektedir.

4

“ÖSYS Aday Bilgi Formunda” Askeri Okullara Girme İsteği kutucuğunu işaretlemedim. Bu kutucuğu işaretlememek Deniz Harp Okuluna başvuruya engel mi?

ÖSYS Aday Bilgi Formunda Askeri Okullara Girme İsteği kutucuğunu işaretlememek Deniz Harp Okuluna başvuruya engel değildir. ÖSYS aday bilgi formunda bulunan askeri okullara girme isteği kutucuğu istatistik ve bilgi edinme amaçlıdır. Bu kutucuğu işaretlemeseniz de Deniz Harp Okuluna başvuru yapabilirsiniz.

5

“ÖSYS Aday Bilgi Formunda” Askeri Okullara Girme İsteği kutucuğunu işaretledim. Bu kutucuğu işaretlemekle Deniz Harp Okuluna başvurmuş sayılır mıyım?

ÖSYS Aday Bilgi Formunda Askeri Okullara Girme İsteği kutucuğunu işaretleyerek Deniz Harp Okuluna başvurmuş sayılmazsınız. ÖSYS aday bilgi formunda askeri okullara girme isteği kutucuğunu işaretleyen ya da işaretlemeyen herkesin Deniz Harp Okuluna başvurmuş sayılması için 25 Mart - 15 Mayıs 2014 tarihleri arasında internet sitemizden ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir.

6

Deniz Harp Okuluna ön kayıt başvurusu yaptıktan sonra ne yapmam gerekiyor?

15 Mayıs 2014 tarihinde ön kayıtlarımız sona erecektir. Bu tarihten sonra ön kayıt başvurusu yapan öğrencilerin ÖSYM’den YGS-1 ve YGS-2 puanları alınacak ve belirlenecek taban puan üzerinde puan alan öğrenciler ikinci seçim aşama sınavlarına çağrılacaklardır. İkinci seçim aşama sınavlarına çağrılan öğrenciler Haziran (2014) ayı içerisinde Deniz Harp Okulu İnternet Sitesinde ilan edilecektir. Bu tarihlerde internet sitemizi takip ediniz. 

7

2013 yılında üniversiteye yerleştim, 2014 yılında Deniz Harp Okuluna başvurabilir miyim?

Liseyi 2013 yılında bitirenler ile 2014 yılında bitirme durumunda olanlar, diğer başvuru koşullarını da taşımak şartıyla 2014 yılında Deniz Harp Okuluna başvurabilir. Üniversiteye yerleşmiş olmak  başvurmaya engel teşkil etmez.

8

İkinci seçim aşama sınavları nedir?

Ön kayıt başvurusu yapan ve gerekli taban puan üzerinde puan alan öğrencilere uygulanan sınavlardır. Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik testleri ve görüşme aşamalarından oluşur.

9

Deniz Harp Okulu ikinci seçim aşamaları sınavına çağrılmada ve seçim aşamalarını kazanan öğrencilerin sıralamasında hangi puan türleri esas alınmaktadır?

İkinci seçim aşamaları sınavına çağrı için Yükseköğretime Geçiş Sınavının (YGS) YGS-1 ve   YGS-2 puanları, ikinci seçim aşamalarını kazanan öğrencilerin sıralaması için ise LYS’nınMF-1 ve MF-4 puan türü esas alınmaktadır.

10

Meslek Lisesi/Teknik Lise/Anadolu Teknik Lisesi'nde okuyorum/mezun oldum. Deniz Harp Okulu'na başvurabilir miyim?

Bu okullar Deniz Harp Okuluna başvuru için belirtilen okul türleri arasında değildir. Bu sebeple başvuramazsınız. ÖSYS Kılavuzunda Harp Okulları Genel Başvuru koşulları altıncı maddede belirtilen okul türlerinden mezun olanlar Harp Okullarına başvurabilirler.

11

2013 yılında taban puanlarınız ne olmuştu?

2013 yılında taban puan erkekler için 280 (OÖBP hariç, YGS-1 ve YGS-2in yüksek olanı), bayanlar için 340 (OÖBP hariç, YGS-1 ve YGS-2’in yüksek olanı) olarak belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

HAVA HARP OKULU

hava_harp

 

HAVA HARP OKULU BAŞVURU KOŞULLARI (2014 yılı için)

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 • 2014 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,
 • ÖSYS Kılavuzunda yer alan aşağıdaki okul türlerinden mezun olmak:

Okul Kodu

Okul Türü

11033
Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
11058
Fen Lisesi
11017
Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
11106
Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
11066
Özel Fen Lisesi
11025
Özel Lise
11041
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
30028
Lise Programı
30077
Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
50027
Anadolu Öğretmen Lisesi
50019
Öğretmen Lisesi
11122
Sosyal Bilimler Lisesi

 

 • Yurtdışındaki okullardan mezun öğrenciler için, mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak,
 • En fazla 20 yaşında olmak (1994 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır),
 • 2014 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılında mezun olmak,
 • İnternet sitemiz üzerinden başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

HAVA HARP OKULU GİRİŞ KOŞULLARI

 • Yapılacak arşiv araştırması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,
 • Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90'ını alanlar,ikinci seçim aşamalarına davet edileceklertir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve %5 kontenjanına giren adaylar Hava Harp Okuluna girmeye hak kazanacaktır,
 • 27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44'üncü maddesinde düzenlenmiş olan "Harp Okulları Giriş Koşullarını" taşımak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hava Harp Okulu öğrenci adayları ile ilgili sağlık koşullarını taşıyor olmak,
 • Ağırlığı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen yaşa göre boy-ağırlık oranları değerinde olmak.
 • Renk ayırt etme kusuru (dischromatopsi) bulunmamak.
 • Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),
 • Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak),
 • Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle birlikte nikâhsız yaşamamak,
 • Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
 • Yapılacak sınavlarda ve diğer seçim aşamalarında başarılı olmak ve değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde olmak,
 • Askeri okullara alınan öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için yüklenme senedi düzenlenmesine ve bu okullardan çeşitli sebeplerle ayrılacak öğrencilere veya kefillerine ödettirilecek tazminata dair yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 • Öğrenimin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.
 • Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.
 • Hava Harp Okulu seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinden elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
 • Birden fazla Harp Okuluna başvurmak isteyen adayların, diğer Harp Okullarının internet adreslerine girerek her bir okul için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

 

 

Hava Harp Okulu Öğrenci Seçim Aşamaları

Hava Harp Okulunda dört yıl süreli lisans ve askeri eğitim alarak Türk Hava Kuvvetlerinin seçkin bir subayı olmak isteyen öğrencilerin subaylık mesleğine uygunlukları çok kapsamlı bir seçim sistemi içerisinde objektif kriterlere göre değerlendirilmektedir.

Hava Harp Okulu (HHO) Baraj Puanını aşan ve seçim aşamalarına davet edilen adaylar, kendilerine tebliğ edilen gün ve saatte ikinci seçim aşamalarına katılmak üzere Hava Harp Okulunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların seçim aşamalarına gelirken getirmeleri gereken belgeleri hazırlamış olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

HHO Baraj Puanı ve bu puanı aşarak ikinci seçim aşamalarına davet edilen adaylar www.ikdm.hho.edu.tr internet adresimizden ilan edilecektir. Adaylar davet edildikleri tarihi ve hazırlamaları gereken belgelere internet adresimizden ulaşabileceklerdir.

SEÇİM AŞAMALARI

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının açıklanmasından sonra ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak (2014 yılı için) YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde "Hava Harp Okulu (HHO) Baraj Puanı" belirlenecektir. Başvuruda bulunmuş olan kız ve erkek adaylardan Komutanlığımızca belirlenen HHO Baraj Puanını aşanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilirler.

Hava Harp Okulundaki seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavının(LYS) MF-1, MF-2, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinin en yükseği esas alınarak yapılacak performans puanlamasına göre sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır.

İkinci seçim aşamalarına katılacak adaylar kendilerine tebliğ edilen gün ve saatte Hava Harp Okulunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sivil lise kaynaklı adaylara uygulanacak seçim aşamaları aşağıda ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

 

HHO BARAJ PUANI

oss HHO Baraj Puanı, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının açıklanmasını takiben ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde Komutanlığımızca belirlenmektedir. Komutanlığımızca her yıl yeniden belirlenen HHO baraj puanını aşan adaylar ikinci seçim aşamalarına davet edilirler. Bu puan adayın akademik alt yapısını ölçmeye yönelik olduğundan, tekrar bir bilgi sınavı yapılmamaktadır.

ÖN SAĞLIK MUAYENESİ

saglik Ön sağlık muayenesi ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde HHO öğrenci adayında olması öngörülen sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uzman doktorlar tarafından yapılan sağlık muayenesi sonucunda başvuru ve giriş koşullarında belirtilen ön sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar elenirler.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ

spor Fiziki yeterlilik testi ile adayların askerlik ve havacılık için gerekli bedeni yeterliliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Adaylara, 400 metre koşu, koordinasyon testi, barfikste bükülü kol asılma ve mekik testleri uygulanmaktadır. Sadece 400 metre koşu testinden başarısız olan adaylar elenirler. Koordinasyon testi, barfikste bükülü kol asılma ve mekik testlerinden eleme yapılmaz.
400 metre koşu baraj değeri için tıklayınız.

KİŞİLİK TESTİ

Kişilik Testi Adayların kişilik özellikleri hakkında genel bilgi edinmek ve mülakat aşamalarına veri sağlamak amacıyla uygulanan testtir.

PSİKOMOTOR VE YETENEK TESTİ

psikomotor Adayların el-ayak-göz koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal uyanıklık, seçici dikkat gibi yetenekleri ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanan testlerdir. Bu testlerden elde edilen sonuçlar, adayın uçuş yeteneğini belirlemeye yönelik olduğundan baraj puanı aşamayanlar elenirler.

BİREYSEL GÖRÜŞME

bireysel Adayın bireysel özelliklerini, gelişime açıklığını, kendine güvenini, akademik birikimini, askerliğe ve havacılığa uygunluğunu, mesleğe yönelik istekliliğini ve psikolojik özelliklerini belirlemeye yönelik adayla yüz yüze yapılan, sözlü iletişim gerektiren ve soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen görüşmedir.

GRUP ÇALIŞMASI

Grup_Gorusme Adaylar 5-6 kişilik gruplar halinde toplanır ve kendilerine verilen bir problem üzerinde çalışmaları istenir. Adayların grup içerisindeki tartışmalarına ve değerlendirmelerine bakılarak, grup içerisindeki davranışları, düşüncelerini savunabilme yetenekleri ve liderlik özellikleri belirlenmeye çalışılır.

KARAR KOMİSYONU GÖRÜŞMESİ

karar Okul Komutanı Başkanlığında; Dekan, Öğrenci Alay Komutanı ve İKDSM Başkanından oluşan komisyon, adayların bu aşamaya kadar olan seçim aşamalarında göstermiş oldukları performansı değerlendirmek amacıyla adayla yüz yüze görüşür. Yapılan görüşme ve değerlendirme sonucunda Hava Harp Okulu öğrencisi olamayacağına karar verilen aday diğer seçim aşamalarına devam ettirilmez.

UÇUŞ SAĞLIK MUAYENESİ

saglik Karar komisyonundan başarılı olan adaylar, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde öngörülen sağlık kriterlerine sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla tüm branşlarda uzman doktorlar tarafından yapılan sağlık muayenesine alınırlar. Sağlık muayenesi sonucunda,"Askeri öğrenci olur, Uçucu yetiştirilmeye elverişlidir" raporu alan adaylar Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) eğitimine sevk edilirler.
Sağlık muayenesi sonucu olumsuz olan adaylar sağlık muayene sonucuna itiraz etme hakkına sahiptirler. İtiraz hakkını kullanmak isteyen adaylar HHO İKDSM Bşk.lığı tarafından başka bir asker hastanesine sevk edilir. İtiraz muayeneleri sonucunda olumlu rapor alan adaylar kendilerine tebliğ edilen tarihte Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) eğitimine katılırlar.

ÖĞRENCİ SEÇME UÇUŞU

osu Yalova Tatbiki Eğitim Kampında gerçekleştirilen Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) Eğitiminde, öğretmen pilotlar nezaretinde adayların gerçek uçuş şartlarındaki pilotaj özellikleri değerlendirilir. Uçuş Eğitiminde başarılı olamayan adaylar elenir. Başarılı olan adaylar ise İntibak Eğitimine alınırlar.

İNTİBAK EĞİTİMİ

İntibak_egitimi İntibak eğitimi, HHO öğrenci adaylarına okulu ve okulda tabi olacakları askeri mevzuatı tanıtmak ve temel askeri eğitimi yaptırmak amacıyla yapılan 2 ila 8 haftalık bir eğitimdir. İntibak eğitimi safhasında başarılı olamayan adaylar elenirler.

KESİN KAYIT

İntibak eğitimini başarı ile tamamlayan ve performans puanı sıralamasına göre belirlenen kontanjan içerisinde kalan adaylar and içerek Hava Harp Okulu öğrencisi olmaya hak kazanırlar. Adaylardan “And İçme Töreni”ni takip eden ilk 30 gün içinde, noter onaylı YÜKLENME SENEDİ alınır. Bu senet, veli, reşit aday ve müteselsil kefil ile müştereken Noter huzurunda imzalanarak onaylanır. Adaylar reşit olsalar dahi birbirlerine kefil olamazlar. Yüklenme senedi olmadan Öğrenci Kayıt belgeleri tamamlanmış sayılmaz. Giriş koşulları ile ilgili nitelikleri taşımadıkları anlaşılanların ve doldurdukları belgelerde yanlış beyanda bulunanların okul ile ilişkileri kesilir.

 

 

HAVA HARP OKULU BARAJ PUANI

HHO baraj puanı 2013 yılı için YGS1-YGS2-YGS5-YGS6 puan türünde Erkek:280, Bayan:280 ; 2012 yılı için (Fen Bilimleri alanı öğrencileri için) YGS1-YGS2, (Türkçe-Matematik alanı öğrencileri için) YGS5-YGS6 puan türünde Erkek:290, Bayan:290 ; 2011 yılı için (Fen Bilimleri alanı öğrencileri için) MF1, MF2, MF4, (Türkçe-Matematik alanı öğrencileri için) TM1 ve TM2 puan türünde Erkek:290, Bayan:290 ; 2010 yılı için (MF-1, MF-2 ve MF-4 puan türünde) Erkek:315, Bayan:325 ; 2009 yılı için (SAY-2 türünde) Erkek:228, Bayan:235 ; 2008 yılı için (SAY-2 türünde) Erkek:301, Bayan 300 olarak uygulanmıştır.

logol TÜM SORULARINIZ İÇİN HEDEF BAŞARI FACEBOOK SAYFASI

 

 

Web Analytics