HEDEF BAŞARI Sınav ve Yaşam Rehberi

Çrş02222017

Son Güncelleme :Sal, 23 Ağu 2016 2am

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Harp Okulu 2016 Başvuru Koşulları,Taban Puanı

hava harpHava Harp Okulu Başvuru Koşulları, Taban Puanları, Seçim Aşamaları

 

HAVA HARP OKULU BAŞVURU KOŞULLARI

 GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

Genel koşullara göre TC vatandaşı olmak, YGS ve LYS’den belirlenecek taban puanları geçmek, Öğretmen Lisesi dışında meslek lisesi mezunu olmamak yanında öğrenim hayatının herhangi bir aşamasında mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak , sicil araştırmasından geçmek, TSK sağlık yönetmeliğine göre herhangi bir engel durumunun olmaması, en fazla 20 yaşında olmak (1996 doğumlu olmak) 2015 yılında liseden mezun olmak veya 2016’da mezun olacak durumda olmak gibi genel koşullar aranmaktadır.

 

 HAVA HARP OKULU BAŞVURU KOŞULLARI

 

Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulu’nda Havacılık ve Uzay Mühendisliği, elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilimleri dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve uçuş eğitimi verilmektedir. Dört yılın sonunda eğitim öğretimi başarı ile tamamlayanlar lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olurlar. 


Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan HHO mezunu Harbiyelilerden sağlık muayenesin i başarı ile geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlarlar. Sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden herhangi bir nedenle ayrılanlar Hava Kuvvetlerindeki diğer subay sınıfları için sınıf okullarında eğitim alırlar. 
HHO’ya başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için aynıdır. HHO’ya başvurmak için ilk yapmanız gereken 23 Mart-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında www.hho.edu.tr   adresinden ön kayıt başvurusu yapmaktır. İnternet üzerinden bu başvuru yapmayanlar ileriki seçim aşamasına da çağrılmayacaktır. 
Ön kayıt yaptıran adaylar YGS 1, YGS 2, YGS 5 ve YGS 6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Baraj Puanı” belirlenir. Belirlenen bu puandan daha yüksek puan alan adaylar ikinci seçim aşamasına davet edilirler. İkinci seçim aşamasında adaylar Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yeterlilik, Mülakat sınavlarına tabii tutulurlar. İkinci seçim aşamasında adayların yukarıda belirtilen değerlendirme kriterlerine 2016 LYS sınavından elde ettikleri sonuçlarından (MF-1, MF-4 ve TM1,TM-2 ve TM 3 puan Türleri) en yüksek olanı esas alınarak eklenir. 
Daha detaylı bilgiler 23 Mart- 13 Mayıs tarihleri arasında yukarıda belirtilen internet adreslerinden yayınlanacak. 

2016 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE DERLENMİŞTİR

 

 

Hava Harp Okulu Öğrenci Seçim Aşamaları

Hava Harp Okulunda dört yıl süreli lisans ve askeri eğitim alarak Türk Hava Kuvvetlerinin seçkin bir subayı olmak isteyen öğrencilerin subaylık mesleğine uygunlukları, çok kapsamlı bir seçim sistemi içerisinde objektif kriterlere göre değerlendirilmektedir.

Hava Harp Okulu (HHO) Baraj Puanını aşan ve seçim aşamalarına davet edilen adaylar, kendilerine tebliğ edilen gün ve saatte ikinci seçim aşamalarına katılmak üzere Hava Harp Okulunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların seçim aşamalarına gelirken getirmeleri gereken belgeleri hazırlamış olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

HHO Baraj Puanı ve bu puanı aşarak ikinci seçim aşamalarına davet edilen adaylar www.ikdm.hho.edu.tr internet adresimizden ilan edilecektir. Adaylar davet edildikleri tarihi ve hazırlamaları gereken belgelere internet adresimizden ulaşabileceklerdir.

Seçim Aşamaları

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının açıklanmasından sonra ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde "Hava Harp Okulu (HHO) Baraj Puanı" belirlenecektir. Başvuruda bulunmuş olan kız ve erkek adaylardan Komutanlığımızca belirlenen HHO Baraj Puanını aşanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilirler.

Hava Harp Okulundaki seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavının(LYS) MF-1, MF-2, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinin en yükseği esas alınarak yapılacak performans puanlamasına göre sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır.

İkinci seçim aşamalarına katılacak adaylar kendilerine tebliğ edilen gün ve saatte Hava Harp Okulunda hazır bulunmaları gerekmektedir.Sivil lise kaynaklı adaylara uygulanacak seçim aşamaları aşağıda ayrıntılarıyla anlatılmıştır.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HHO Baraj Puanı

 

HHO Baraj Puanı, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının açıklanmasını takiben ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde Komutanlığımızca belirlenmektedir. Komutanlığımızca her yıl yeniden belirlenen HHO baraj puanını aşan adaylar ikinci seçim aşamalarına davet edilirler. Bu puan adayın akademik alt yapısını ölçmeye yönelik olduğundan, tekrar bir bilgi sınavı yapılmamaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ön Sağlık Muayenesi

 

Ön sağlık muayenesi ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde HHO öğrenci adayında olması öngörülen sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uzman doktorlar tarafından yapılan sağlık muayenesi sonucunda başvuru ve giriş koşullarında belirtilen ön sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar elenirler.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiziki Yeterlilik Testi

 

Fiziki yeterlilik testi ile adayların askerlik ve havacılık için gerekli bedeni yeterliliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Adaylara, 400 metre koşu, koordinasyon testi, barfikste bükülü kol asılma ve mekik testleri uygulanmaktadır. Sadece 400 metre koşu testinden başarısız olan adaylar elenirler. Koordinasyon testi, barfikste bükülü kol asılma ve mekik testlerinden eleme yapılmaz.

400 metre koşu testinin baraj değerleri aşağıdaki gibidir.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kişilik Testi

 

Adayların kişilik özellikleri hakkında genel bilgi edinmek ve mülakat aşamalarına veri sağlamak amacıyla uygulanan testtir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psikomotor Testi

 

Adayların el-ayak-göz koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal uyanıklık, seçici dikkat gibi yetenekleri ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanan testlerdir. Bu testlerden elde edilen sonuçlar, adayın uçuş yeteneğini belirlemeye yönelik olduğundan baraj puanı aşamayanlar elenirler.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bireysel Görüşme

 

Adayın bireysel özelliklerini, gelişime açıklığını, kendine güvenini, akademik birikimini, askerliğe ve havacılığa uygunluğunu, mesleğe yönelik istekliliğini ve psikolojik özelliklerini belirlemeye yönelik adayla yüz yüze yapılan, sözlü iletişim gerektiren ve soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen görüşmedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takım Çalışması

 

Adaylar 5-6 kişilik gruplar halinde toplanır ve kendilerine verilen bir problem üzerinde çalışmaları istenir. Adayların grup içerisindeki tartışmalarına ve değerlendirmelerine bakılarak, grup içerisindeki davranışları, düşüncelerini savunabilme yetenekleri ve liderlik özellikleri belirlenmeye çalışılır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karar Komisyonu Görüşmesi

 

Okul Komutanı Başkanlığında; Dekan, Öğrenci Alay Komutanı ve İKDSM Başkanından oluşan komisyon, adayların bu aşamaya kadar olan seçim aşamalarında göstermiş oldukları performansı değerlendirmek amacıyla adayla yüz yüze görüşür. Yapılan görüşme ve değerlendirme sonucunda Hava Harp Okulu öğrencisi olamayacağına karar verilen aday diğer seçim aşamalarına devam ettirilmez.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uçuş Sağlık Muayenesi

 

Karar komisyonundan başarılı olan adaylar, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde öngörülen sağlık kriterlerine sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla tüm branşlarda uzman doktorlar tarafından yapılan sağlık muayenesine alınırlar. Sağlık muayenesi sonucunda, "Askeri öğrenci olur, Uçucu yetiştirilmeye elverişlidir" raporu alan adaylar Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) eğitimine sevk edilirler. Sağlık muayenesi sonucu olumsuz olan adaylar sağlık muayene sonucuna itiraz etme hakkına sahiptirler. İtiraz muayeneleri sonucunda olumlu rapor alan adaylar kendilerine tebliğ edilen tarihte Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) eğitimine katılırlar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öğrenci Seçme Uçuşu

 

Yalova Tatbiki Eğitim Kampında gerçekleştirilen Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) Eğitiminde, öğretmen pilotlar nezaretinde adayların gerçek uçuş şartlarındaki pilotaj özellikleri değerlendirilir. Uçuş Eğitiminde başarılı olamayan adaylar elenir. Başarılı olan adaylar ise İntibak Eğitimine alınırlar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İntibak Eğitimi

 

İntibak eğitimi, HHO öğrenci adaylarına okulu ve okulda tabi olacakları askeri mevzuatı tanıtmak ve temel askeri eğitimi yaptırmak amacıyla yapılan 2 ila 8 haftalık bir eğitimdir. İntibak eğitimi safhasında başarılı olamayan adaylar elenirler.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesin Kayıt

İntibak eğitimini başarı ile tamamlayan ve performans puanı sıralamasına göre belirlenen kontanjan içerisinde kalan adaylar and içerek Hava Harp Okulu öğrencisi olmaya hak kazanırlar. Adaylardan “And İçme Töreni”ni takip eden ilk 30 gün içinde, noter onaylı YÜKLENME SENEDİ alınır. Bu senet, veli, reşit aday ve müteselsil kefil ile müştereken Noter huzurunda imzalanarak onaylanır. Adaylar reşit olsalar dahi birbirlerine kefil olamazlar. Yüklenme senedi olmadan Öğrenci Kayıt belgeleri tamamlanmış sayılmaz. Giriş koşulları ile ilgili nitelikleri taşımadıkları anlaşılanların ve doldurdukları belgelerde yanlış beyanda bulunanların okul ile ilişkileri kesilir.

 

Başvuru İşlemleri İle ilgili Sorular

Hava Harp Okulu’na girmek istiyorum, öncelikle ne yapmam gerekir? 
Öncelikle www.ikdm.hho.edu.tr internet adresimizde belirtilen Hava Harp Okulu başvuru koşullarına uygun olup olmadığınıza bakınız. Başvuru koşullarına uygunsanız, ilan edilen tarihler arasında www.ikdm.hho.edu.tr internet adresine girerek başvuru işlemini yapmanız gerekmektedir.

Hava Harp Okuluna başvurmak istiyorum.  Başvurumu posta ile veya şahsen yapabilir miyim? 
Hava Harp Okuluna başvuru sadece internet kanalıyla yapılmaktadır. İlan edilen tarihler arasında www.ikdm.hho.edu.tr internet adresine girerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

 

Başvuru tarihleri, öğrenim kolları ve baraj puanları nedir? 
Hava Harp Okulu başvuruları ilan edilen tarihler arasında www.ikdm.hho.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. HHO baraj puanı 2015 yılı için YGS1-YGS2-YGS5-YGS6 puan türünde Erkek:275, Bayan:290; 2014 yılı için YGS1-YGS2-YGS5-YGS6 puan türünde Erkek:290, Bayan:310; 2013 yılı için YGS1-YGS2-YGS5-YGS6 puan türünde Erkek:280, Bayan:280 ; olarak uygulanmıştır.

 

Hava Harp Okulu başvuru formunu elden teslim alabilir miyim veya siz gönderebilir misiniz? 
Hava Harp Okuluna başvurular sadece internet üzerinden kabul edilmektedir. İlan edilen tarihler arasında www.ikdm.hho.edu.trinternet adresimizden başvurunuzu yapabilirsiniz.Başvuru Koşulları ile İlgili Sorular

Lise ara sınıf öğrencisiyim. Şimdiden başvuruda bulunabilir miyim? 
Hayır, mezun olacağınız yıl, başvuru şartlarını karşılıyorsanız başvuru yapabilirsiniz.

 

Geçen yıl Hava Harp Okulu seçim aşamalarında elenmiştim. Bu yıl tekrar başvurabilir miyim? 
Eğer ön sağlık, fiziki yeterlilik testi veya uçuş sağlık muayenesinden elendiyseniz tekrar başvurabilirsiniz. Diğer aşamalardan elenen adaylar tekrar başvuruda bulunamazlar.

 

Psikomotor testten elenmiştim. Tekrar başvurabilir miyim? 
Psikomotor testten elenen adaylar daha sonraki yıllarda tekrar başvuruda bulunamazlar.

 

Üniversitede okuyorum. Hava Harp Okuluna başvurabilir miyim? 
Başvuru ve giriş koşullarını sağlıyorsanız Hava Harp Okuluna başvurabilirsiniz.

 

Hava Harp Okulu seçim aşamalarına katılabilmem için YGS’den en az kaç puan almam gerekir? 
HHO baraj puanı, YGS sonuçları açıklandıktan ve HHO başvuruları bittikten sonra belirlenerek ilan edilir. HHO baraj puanınıwww.ikdm.hho.edu.tr internet adresimizden öğrenebileceksiniz.

 

Pilot olmak istemiyorum. Yer subayı olmak üzere başvurabilir miyim? 
Adaylar, pilot adayı muvazzaf hava subayı yetiştirilmek üzere Hava Harp Okuluna alınmaktadır. Seçim aşamaları da bu amaca yönelik olarak düzenlenmiştir. Yer subayı olmak üzere başvuru söz konusu değildir.

 

Meslek Lisesi/Teknik Lise/Anadolu Teknik Lisesi/Ticaret lisesi öğrencisiyim/mezunuyum. Hava Harp Okulu’na başvurabilir miyim? 
Hayır, başvuramazsınız. Mesleki eğitim veren okullar, Hava Harp Okuluna öğrenci alımı yapılan okul türleri arasında bulunmamaktadır. ( Detaylı bilgi için başvuru ve giriş koşularına bakabilirsiniz).

 

Lisede sınıf tekrarı yaptım. Başvuruda bulunabilir miyim? 
Diğer başvuru ve giriş koşullarını sağlamanız durumunda başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Yurtdışındaki bir lisenin öğrencisiyim/mezunuyum. Hava Harp Okuluna nasıl başvurabilirim? 
Yurtdışında öğrenim gördüğünüz okulun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru koşullarımızda belirtilen okul türlerinden birine denkliğini gösterir denklik belgesini almanız gerekmektedir. Bunun yanında başvuru yapacağınız sene için LYS’ye girmiş olmanız, internetten başvuruda bulunmanız ve HHO baraj puanını aşmanız gerekmektedir.

 

Askeri okullardan hangi sebeplerle öğrencilerin ilişiği kesilmektedir? 
Aşırı disiplinsizlik, akademik başarısızlık ve sağlık sebebiyle ilişik kesilebilmektedir.Sağlık ve Fiziksel Özellikler

Hava Harp Okuluna başvurmak isteyen adaylardan sağlık problemleri ile ilgili olarak çok çeşitli sorular gelmektedir. Hava Harp Okuluna başvuracak olan adaylarda aranan sağlık kriterleri TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Aynı yönetmelikte “Türk Silâhlı Kuvvetlerinin askerî okullarına alınacak öğrenci adayları, tam sağlam olmalı” şartı belirtilmektedir. 

17 yaşındayım. Başvuruda bulunabilir miyim? 
Evet, diğer başvuru koşullarını da sağlıyorsanız başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Düztabanım. Başvuru yapsam kabul edilir miyim? 
Düztaban olmak aradığımız sağlık kriterlerine uygun değildir. Uzman doktorlarımız tarafından yapılacak muayene neticesinde düztaban olduğunuz tespit edilirse elenirsiniz.

 

Vücudumda yara izi var. Başvuruda bulunabilir miyim? 
Vücudunuzdaki yara izi, aranan sağlık kriterlerine uymadığı tespit edilirse elenirsiniz.

 

Boy-kilo oranı nasıl olmalıdır? 
Öğrenci adaylarının boy ve ağırlık sınırları ile ilgili değerlendirmeler tabipler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Ek-A’sında yer alan tablolara göre yapılmaktadır. 13 ila 18 yaş kız ve erkek öğrenci adayları için boy ve ağırlık sınırları ve vücut kitle indeks değerleri (1), (2), (3) ve (4) numaralı tablolarda, 19 ve üzeri kız ve erkek yaş grupları için boy ve ağırlık değerleri (5) ve (6) numaralı tablolarda gösterilmektedir. 

Boyum 160 cm. Başvurabilir miyim? 
TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy limtleri esas alınır.

 

Ameliyatla düzeltilmiş göz bozukluğu sağlık aşamasında sorun olur mu? 
Göz bozukluğu ameliyatla düzeltilmiş bile olsa uçuş sırasında adayın sağlığını olumsuz etkileyeceğinden sağlık aşamasında elenme nedenidir.

 

Gözümde 0,05 gibi çok düşük derecede sorun var. Başvuruda bulunabilir miyim? 
Adaylarda aranan sağlık kriterlerine herhangi bir göz bozukluğunuz olmaması gerekmektedir. Göz bozukluğunuz uzman doktorlarımız tarafından yapılacak muayene sonucunda tespit edilirse elenirsiniz.

 Seçim Aşamaları İle İlgili Sorular

Hava Harp Okulu seçim aşamaları nerede yapılmaktadır?

Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) eğitimi Yalova’da, diğer seçim aşamaları ise İstanbul’da Hava Harp Okulu yerleşkesinde yapılmaktadır.

 

Hava Harp Okulu seçim aşamaları kaç gün sürmektedir?

Tüm aşamalarını başarı ile geçebildiğiniz taktirde üç gün sürmektedir. Bu süre sonunda, 8 ila 10 gün sürecek Öğrenci Seçme Uçuşlarına (ÖSU) katılmak üzere Hava Harp Okulu Yalova tesislerine sevk edileceksiniz. Ancak herhangi bir aşamada elendiğiniz taktirde, elendiğiniz gün Hava Harp Okulu ile ilişiğiniz kesilecektir.

Hava Harp Okulu seçim aşamalarına çağrıldığım tarihin dışında başka bir tarihte seçim aşamalarına katılabilir miyim?

Sadece size internet yolu ile bildirilen tarihte seçim aşamalarına katılmanız gerekmektedir. En geç sabah 09:00'da Hava Harp Okulu Yeşilyurt tesislerinde bulunmanız gerekmektedir.

 

Hava Harp Okulu seçim aşamalarında uygulanan fiziki yeterlilik testleri ve baraj puanları nelerdir?

Adaylara; 400 metre koşu, koordinasyon testi, barfikste bükülü kol asılma ve mekik testleri uygulanmaktadır. Sadece 400 metre koşu testinden başarısız olan adaylar elenirler. Koordinasyon testi, barfikste bükülü kol asılma ve mekik testlerinden eleme yapılmaz. 

 

Hava Harp Okulu seçmelerine katılıyor olmam, LYS tercihi yapmama engel midir?

Hayır engel teşkil etmez. Hem seçim aşamalarına katılıp, hem de LYS tercihi yapabilirsiniz. Elenmeniz veya kendi isteğiniz ile ayrılma durumunda yerleştirildiğiniz üniversiteye gidebilirsiniz.

 

Hava Harp Okuluna giren tüm adaylar pilot oluyorlar mı?

Okulumuza tüm öğrenciler pilot adayı havacı muvazzaf subay yetiştirilmek üzere alınmaktadır. 4 senelik Harp Okulu eğitimini başarıyla tamamlayan harbiyeliler, teğmen olarak İzmir Çiğli’de bulunan Uçuş Okulunda pilotaj eğitimine başlarlar. Bu eğitimini başarıyla tamamlayanlar pilot olmaya hak kazanır. Diğer teğmenlerimiz ise Hava Kuvvetlerinin diğer sınıflarında görev yaparlar.

 

Hava Harp Okuluna kaç öğrenci alınmaktadır?

Her yıl aranan niteliklere uygun olmasına bağlı olarak sivil liselerden ortalama 130-140 erkek öğrenci, 6-12 kız öğrenci alınmaktadır.

 

İntibak eğitiminin amacı nedir?

İntibak eğitiminin amacı aday öğrencilere; okulu ve okulda tabi olacakları askeri mevzuatı tanıtmak ve temel askeri eğitimi yaptırmak amacıyla yapılmaktadır.

 

Hava Harp Okulu hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Hava Harp Okulu YGS (YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6) puanına göre öğrencileri seçim aşamalarına çağırmakta ve ikinci seçim aşamalarında başarılı olan adayların sıralamasının belirlenmesinde LYS (MF-1, MF-2, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3) puanını esas almaktadır.

Hava Harp Okulu ile ilgili Sorular

Hava Harp Okulunda verilen eğitimlerle ilgili genel bilgi verebilir misiniz?

Hava Harp Okulunda Harbiyelilere dört yıl boyunca akademik, askeri ve uçuş eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerle ilgili detaylı bilgileri www.hho.edu.tr internet adresimizden edinebilirsiniz.

 

Hava Harp Okulunun diğer okullardan farkı nedir?

Hava Harp Okulunda öğrencilerin her türlü ihtiyacı (yer, yiyecek, yatacak vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır. Akademik eğitim dışında askeri eğitim de verilmekte olup, mezuniyetten sonra subay olarak göreve başlanmaktadır. Hava Harp Okulundan mezun olan teğmenlere mühendislik ve subay diploması verilmektedir.

 

Hava Harp Okulu öğrencisinin günü nasıl geçer?

Hava Harp Okulunda gün saat 06:30’da başlar. Kahvaltıdan sonra, dördü öğleden önce olmak üzere toplam yedi akademik ve askeri ders saati vardır. Bir ders saati 45 dakikadır. Akademik derslerden sonra Harbiyeliler spor yapabilir, spor branşlarında takım faaliyetlerine katılabilir, akademik yönden başarılı öğrenciler ise etüt zamanlarını kendi istedikleri şekilde değerlendirirler. Cumartesi ve Pazar günleri Hava Harbiyeliler izinli olarak birlik dışına çıkabilir.Diğer

Üniversiteden mezun oldum. Hava Kuvvetleri'nde çalışmak istiyorum. Nasıl başvuruda bulunabilirim?

Personel alımları için Türk Hava Kuvvetleri’nin www.hvkk.tsk.tr internet sitesinden ve www.tekok.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.

 

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'na başvuruda bulunmak için ne yapmalıyım?

www.tekok.edu.tr adresinden gerekli bilgileri öğrenip, başvuruda bulunabilirsiniz.